ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


      Ο Δήμος Λαυρεωτικής  και το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)


ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΝ


στα εγκαίνια του Κέντρου Πρόληψης Υγείας (Κ.Ε.Π) Λαυρεωτικής , που θα γίνουν την Παρασκευή , 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19:30, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Αίθουσα Μηχανουργείου).
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  στα πλαίσια του προγράμματος  «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» -2013  ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της νέας Δημοτικής Δομής  που εξειδικεύεται στην πρόληψη και προαγωγή υγείας των δημοτών του.
Η Δομή αυτή βρίσκεται στη Διεύθυνση Αθηνών Σουνίου 37 Κερατέα & Αθηνάς 29 Λαύριο  και στελεχώνεται από καταρτισμένους δημοτικούς υπάλληλους σε θέματα πρόληψης και ειδικευμένο Ιατρό.
Οι δημότες θα ενημερώνονται από το ΚΕΠ Υγείας για συγκεκριμένες ενέργειες του Δήμου με σκοπό τη προαγωγή της υγείας καθώς και για τις διαγνωστικές εξετάσεις που προβλέπονται για τη πρόληψη σοβαρών μορφών καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επίσης θα ενημερώνονται για τους παρόχους υγείας που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Σκοπός του Δήμου μας είναι το ΚΕΠ Υγείας να γίνει το σημείο Αναφοράς για τον δημότη για θέματα πρόληψης και προαγωγής της Υγείας. Σε μια πρώτη φάση αναλαμβάνει επίσης τη υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης των δημοτών για τους κινδύνους από την κατάχρηση του διαδικτύου, τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.
Τέλος ο Δήμος προσκαλεί όλους τους Ιατρούς και τους άλλους παρόχους υγείας της περιοχής μας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα πρόληψης του ΚΕΠ Υγείας.
Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εθνικό  Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας.


Από το Γραφείο Τύπου

.


Έρχονται 50.000 προσλήψεις σε δήμους και στο Δημόσιο


Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σήμανε με την απόφαση που περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τα κριτήρια για πεντάμηνη πρόσληψη 50.000 ανέργων σε δήμου, περιφέρειες και δημόσιες υπηρεσίες.

Ωφελούμενοι μπορούν να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Θα πρέπει επίσης να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

·         Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

·         Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

·         Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα).

·         Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Μετά την έκδοση της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στον Οργανισμό αίτηση συμμετοχής. Η ηλεκτρονική αίτηση θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωση της θα αποστέλλεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr) εντός της προθεσμίας που θα αναφέρει η πρόσκληση.

Βάσει των αιτήσεων, ο ΟΑΕΔ θα καταρτίσει στη συνέχεια Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και από αυτόν θα επιλέγονται οι ωφελούμενοι με βάση τη συνολική βαθμολογία του και τις προτιμήσεις τους.

Τα κριτήρια κατάταξής των ωφελούμενων είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο του 36 μήνες, το χρονικό διάστημα συνεχόμενής εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων που εμπίπτουν στην κατηγορία όπου όλα τα μέλη της οικογένειας είναι άνεργα με ανώτατο όριο του 36 μήνες, το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων.

Όσοι προσληφθούν θα λαμβάνουν 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 490 ευρώ μηνιαίως εάν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427 ευρώ μηνιαίως εάν πρόκειται για ανέργους κάτω των 25 ετών.

Επίσης, προβλέπεται πόσο για ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενοι και του εργοδότη και το οποίο για ανέργους άνω των 25 ετών δεν θα υπερβαίνει τα 258 ευρώ και  για ανέργους κάτω των 25 ετών τα 225 ευρώ.

Εκτός από τα ποσά αυτά ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεούται να καταβάλλει στους ωφελούμενους οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση (άδειά, επίδομα αδείας, ειδικές άδειες κ.α.). Σημειώνεται ότι, ειδικά για θέσεις στον τομέα αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης μπορεί να φτάσει έως και έξι μήνες και 15 ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Πηγή: Τα Νέα

Δευ, 08/12/2014 – 09:08 —prosongr

ixzz3LVbayE7J

Ποιοι είναι οι 31 του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ 24 Οκτ 2014


Ποιοι είναι οι 31 του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα της Εφορευτικής Επιτροπής, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τη δημοτική περίοδο 2014 – 2019 στο οποίο, όπως έχει γράψει ηaftodioikisi.gr, υπάρχει «γαλάζια» αυτοδυναμία, είναι το εξής:

Από το «Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση» (ΝΔ), με επικεφαλής τον δήμαρχο  Αμαρουσίου, Γιώργο Πατούλη, προέρχονται συνολικά 16 μέλη (12 δήμαρχοι  και 4 δημοτικοί σύμβουλοι):

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, δήμαρχος Αμαρουσίου (225)

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, δήμαρχος Πύλου – Νέστορος  (169)

ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, δήμαρχος Πηνειού (155)

ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, δήμαρχος Κατερίνης (144)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, δήμαρχος Λαγκαδά (131)

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, δήμαρχος Τρικαίων (110)

ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, δήμαρχος Ξάνθης (102)

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, δήμαρχος Δομοκού (102)

ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, δήμαρχος Σιθωνίας (95)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, δήμαρχος Σάμου (80)

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,  δήμαρχος Μήλου (79)

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΣ, δήμαρχος Ασπροπύργου (78)

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, δημοτικός σύμβουλος Κηφισιάς (183)

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, δημοτικός σύμβουλος Καλλιθέας (167)

ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, δημοτικός σύμβουλος Έδεσσας (145)

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, δημοτικός σύμβουλος Λαμίας (76)

Από το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» (ΠΑΣΟΚ), με επικεφαλής τον δήμαρχο Αμφιολοχίας Απόστολο Κοιμήση,  προέρχονται συνολικά 8 μέλη (4 δήμαρχοι  και 4 δημοτικοί σύμβουλοι) και είναι οι ακόλουθοι κατά σειρά εκλογής:

ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, δήμαρχος Αμφιλοχίας (97)

ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, δήμαρχος Πλαστήρα (89)

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, δήμαρχος Κομοτηνής (77)

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών (62)

ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, δημοτικός σύμβουλος Ορχομενού (62)

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, δημοτικός σύμβουλος Ήλιδας (46)

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, δημοτικός σύμβουλος Κοζάνης (45)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων (43)

Από τη «Νέα Αυτοδιοίκηση» (ανεξάρτητοι) με επικεφαλής τον  δήμαρχο Νίκαιας – Ρέντη, Γιώργο Ιωακειμίδη, προέρχονται συνολικά 3 μέλη (2 δήμαρχοι  και 1 δημοτικός σύμβουλος):

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, δήμαρχο Αγ. Ι. Ρέντη – Νίκαιας  (37)

ΖΟΥΤΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, δήμαρχος Παλλήνης (32)

ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, δημοτικός σύμβουλος Λαυρεωτικής (31)

Από τη «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» (ΣΥΡΙΖΑ) με επικεφαλής τον δήμαρχο Αιγάλεω, Δημήτρη Μπίρμπα, προέρχονται συνολικά 3 μέλη (1 δήμαρχος  και 2 δημοτικοί  σύμβουλοι)

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, δήμαρχος Αιγάλεω,(31)

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων (38)

ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, δημοτικός σύμβουλος Πολυγύρου (30)

Μέλος του νέου Δ.Σ. είναι εκ του νόμου και ο δήμαρχος Αθηναίων ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ, ο οποίος αρχικά είχε υπογράψει το κείμενο της «Νέας Αυτοδιοίκησης».

aftodioikisi.gr

Νέο Πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορά Ανέργους Από 29 εως 64 ετών.Άρχισαν οι αιτήσεις


Ο σύνδεσμος για τις αιτήσεις ακολουθεί.

Πατήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την αίτηση που ισχύει μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

dldia

Θ. Μπιζάς*: Τι νέο φέρνει η επιστολή της Ρένας Δούρου για τη διαχείριση των απορριμμάτων;


07 Οκτ 2014

Την επιστολή της Ρένας Δούρου προς τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια της Αττικής σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων αναλύει ο Θωμάς Μπιζάς, μέλος της ΠΟΕ- ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ.

Ο κ. Μπιζάς τονίζει, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα που υπάρχει να υιοθετηθεί από τους ΟΤΑ το νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος τους, να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακύκλωσης κλπ.

Αναλυτικά, το άρθρο του κ. Μπιζά είναι το εξής:

«Η επιστολή της Ρένας Δούρου (Ρ.Δ) προς τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια της Αττικής , είναι βέβαιο πως θα αποτελέσει αντικείμενο μεγάλης συζήτησης και στα δημοτικά συμβούλια και στους χώρους που ασχολούνται με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική .

Έχει σημασία λοιπόν να αναλύσουμε λίγο παραπάνω το περιεχόμενο της επιστολής .

Η Ρ.Δ λέει αυτό που είναι πλέον κοινή παραδοχή . Πως το μοντέλο διαχείρισης που γνωρίζαμε μέχρι τώρα στην Αττική έχει ήδη κλείσει τον κύκλο του. Τι ήταν όμως αυτό το μοντέλο;

Οι δήμοι μάζευαν τα απορρίμματα και τα πήγαιναν για ταφή στην μοναδική χωματερή που υπάρχει , δηλαδή στην Φυλή . Ένα μοντέλο απαρχαιωμένο, πανάκριβο και μη φιλικό στο περιβάλλον.
Αυτό το παραδέχονται πλέον όλοι. Ακόμα και αυτοί που έχουν ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο από αυτό της νέας περιφερειακής αρχής , παραδέχονται ότι το σημερινό μοντέλο έχει τελειώσει και πρέπει να αλλάξει.
Η Ρ.Δ λέει λοιπόν ότι αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να αλλάξει απλά με μια απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου ή μόνο με την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.

Η περιφέρεια δεν μαζεύει σκουπίδια , δεν κάνει διαλογή στην πηγή και δεν κάνει αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις στους ΟΤΑ. Το σπουδαιότερο είναι ότι δεν μπορεί πλέον στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ να επεξεργάζεται χιλιάδες τόνους συμμείκτων απορριμμάτων όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
Ακόμα και να το ήθελε η περιφερειακή αρχή (που δεν το θέλει), η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ Φυλής εξαντλείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Συνεπώς το σημερινό μοντέλο μπορεί να αλλάξει μόνο με την υιοθέτηση (όχι μόνο στα λόγια) και από τους ΟΤΑ του νέου μοντέλου που θα περιλαμβάνει δράσεις σε επίπεδο δήμου, γειτονιάς , χώρων εργασίας και κατοικίας και με την ανάπτυξη τοπικών διαχειριστικών σχεδίων που θα εντάσσονται στον νέο περιφερειακό σχεδιασμό.

ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

Τα πράγματα είναι απλά. Αν δεν υιοθετηθεί αυτό το μοντέλο και από τους ΟΤΑ, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων, να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακύκλωσης κλπ.
Αν δεν υιοθετηθεί το νέο μοντέλο, η λύση των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και η καύση είναι μονόδρομος. Με δεδομένο πως και η ταφή τελειώνει αναγκαστικά , οι λύσεις θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τεράστιες μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Ή θα πάμε με το εναλλακτικό μοντέλο ή θα πάμε με μονάδες μαζικής επεξεργασίας σύμμεικτων.
Η Ρ.Δ στην επιστολή της αυτό ακριβώς λέει. Tο νέο, αποκεντρωμένο σύστημα, που θα εφαρμοστεί σταδιακά, με σταθερά βήματα, με συγκεκριμένους στόχους και σαφή χρονικό ορίζοντα και θα βάζει τέλος στα σύμμεικτα , δεν μπορεί να στηρίζεται στη μία και μοναδική εγκατάσταση της Φυλής για την οποία θα υπάρξει έτσι και αλλιώς συγκεκριμένο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα κλεισίματος και απομάκρυνσης εγκαταστάσεων .

Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Στην επιστολή της η Ρ.Δ λέει πως η ακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που προωθούνταν από την προηγούμενη διοίκηση για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ, είναι μια ξεκάθαρη προτεραιότητα για την νέα περιφερειακή αρχή. Όμως δεν θα πρέπει να φανταστεί κανείς πως αυτή είναι μια εύκολη υπόθεση και πως αρκεί μια απλή απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου για να ακυρωθούν οι διαδικασίες. Η νέα περιφερειακή αρχή θα χρειαστεί την σύμφωνη γνώμη αλλά και την ενεργό συμπαράσταση των δημοτικών συμβουλίων για αυτό το ζήτημα.
Τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να πάρουν αποφάσεις που θα ζητούν την ακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι πολύτιμες και απαραίτητες σε αυτήν την προσπάθεια.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ

H Ρ.Δ λέει στην επιστολή της πως : επιβάλλεται άμεσα η ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ μέσα από δημόσια, ευρεία διαβούλευση με το σύνολο των δήμων της Αττικής, τους κοινωνικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ αναδεικνύεται έτσι σε μία κρίσιμης σημασίας διαδικασία καθώς θα αποτυπώσει τα νέα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου διαχείρισης.
Έχουμε γνωρίσει και στο παρελθόν αναθεωρήσεις του ΠΕΣΔΑ που κανείς δεν κατάλαβε πώς έγιναν και από ποιους έγιναν. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των αναθεωρήσεων ήταν πάντα η πλήρης αδιαφάνεια.
Ήταν λογικό αυτό. Αυτές ήταν «σικέ» αναθεωρήσεις που λειτουργούσαν σαν καμουφλάζ για την εξυπηρέτηση εργολαβικών συμφερόντων .
Σε αυτές τις «σικέ» αναθεωρήσεις οι ΟΤΑ δεν είχαν κανένα απολύτως ρόλο. Οι ΟΤΑ απλά ήταν αυτοί που πλήρωναν το μάρμαρο.
Είναι προφανές πως η νέα περιφερειακή αρχή δεν αντιλαμβάνεται έτσι την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.
Για την διαδικασία της αναθεώρησης η Ρ.Δ έκανε την δική της πρόταση στα δημοτικά συμβούλια αλλά και στους εργαζόμενους στην συνάντησή της με την ΠΟΕ-ΟΤΑ. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις απαντήσεις και τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Είναι ξεκάθαρο και από την επιστολή πως ούτε η περιφερειακή αρχή αλλά ούτε και οι ΟΤΑ πρέπει να περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ για να δράσουν.
Η Ρ.Δ ζητά από τους ΟΤΑ να κάνουν από τώρα τα πρώτα βήματα.
Να επεξεργαστούν τοπικά σχέδια διαχείρισης ως το τέλος του 2014 και τους στόχους του 2015 , να αναπτύξουν τοπικές δράσεις στην πρόληψη, στην διαλογή στην πηγή, στην επανάχρηση, την ανάκτηση κλπ.
Ζητά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης για την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο δήμου προκειμένου να δημιουργηθεί μια διασυνδεδεμένη βάση δεδομένων για όλους τους ΟΤΑ, τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια.

Η νέα Περιφερειακή Αρχή δεσμεύεται από τώρα να αναπροσανατολίσει τα σχετικά κονδύλια με σκοπό να στηριχτούν οι τοπικές δράσεις των ΟΤΑ.
Βέβαια μια επιστολή προς τα δημοτικά συμβούλια δεν είναι ούτε πρόγραμμα , ούτε ντιρεκτίβα και πολύ περισσότερο δεν είναι περιφερειακός σχεδιασμός.
Δεν είναι όμως και μια γενική έκθεση ιδεών για την εναλλακτική διαχείριση.
Περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το μέλλον της ΟΕΔΑ Φυλής και για την ακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών , περιγράφει την λογική του προγράμματος της περιφερειακής αρχής ,λέει το πώς αντιλαμβάνεται αυτή την διαδικασία αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και καλεί τους ΟΤΑ να ξεκινήσουν άμεσα συγκεκριμένες ενέργειες.
Το σπουδαιότερο κατά την γνώμη μου είναι πως δεν πετάει την μπάλα στην κερκίδα.
Ξεκαθαρίζει το τοπίο , αναλαμβάνει τις δικές της ευθύνες και καλεί και τα δημοτικά συμβούλια να αναλάβουν τις δικές τους .

Υ.Γ υπάρχουν πολλοί που ρωτούν καλοπροαίρετα αν μπορεί να πετύχει αυτό το νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων. Αν είναι εφικτός ο στόχος. Η προσωπική μου γνώμη είναι πως είναι εφικτός ο στόχος και πως μπορεί να πετύχει.
Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα στοίχημα που δεν βασίζεται στις προβλέψεις και στην τύχη, αλλά στην επίμονη προσπάθεια.»

* Ο Θωμάς Μπιζάς είναι μέλος του Γ.Σ. της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΑΔΕΔΥ.

aftodioikisi.gr

Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου


ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Σας καλούµε στην 13η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 24η Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, µε τα ακόλουθα θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

1. Ορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

2. Ορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

3. Ορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρµανσης Λαυρεωτικής» (∆.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.) του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

4. Ορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

5. Ορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

6. Εκλογή δύο αιρετών τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών αντιπροσώπων του ∆ήµου Λαυρεωτικής για τη συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Λαυρεωτικής (άρθρο 246 Ν. 3463/2006 και ΥΠ.ΕΣ. Απ. & Ηλ. ∆. αρ. εγκ. 51/Οικ.74513/28-12-2010).

7. Ορισµός δύο αιρετών τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών αντιπροσώπων του ∆ήµου Λαυρεωτικής, στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου (Κ.Π.Ε.).

8. α) Ορισµός ενός (1) ∆ηµοτικού Συµβούλου και ενός (1) αναπληρωµατικού, για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών και µεταφορών του ∆ήµου Λαυρεωτικής, για θητεία µέχρι 1/12/2014 (άρθρο 67 Π.∆. 28/80) και
β) Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων ως τακτικών µελών και ισάριθµων αναπληρωµατικών, για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών και µεταφορών µέχρι του ποσού των 2.934,70 € του ∆ήµου Λαυρεωτικής, µε θητεία µέχρι 31/12/2014 (άρθρο 64 παρ. 14 Π.∆. 28/80).

9. Αντικατάσταση µελών επιτροπών παραλαβής προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.) του ∆ήµου Λαυρεωτικής, για θητεία µέχρι 31/12/2014 (άρθρο 28 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.):
Α) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών ηλεκτρονικού εξοπλισµού- ειδών µηχανοργάνωσης (εξοπλισµού, λογισµικού, αναλώσιµων),
Β) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προµηθειών καυσίµων, για θητεία µέχρι 31/12/2014.

10. α) Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων ως τακτικών µελών και ισάριθµων αναπληρωµατικών, για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Λαυρεωτικής, για θητεία µέχρι 31/12/2014 (άρθρο 1 Π.∆. 270/81) και
β) Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων ως τακτικών µελών και ισάριθµων αναπληρωµατικών και ενός (1) δηµοτικού υπαλλήλου ως γραµµατέα, για την συγκρότηση Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Λαυρεωτικής, για θητεία µέχρι 31/12/2014 (άρθρα 7 & 9 Π.∆. 270/1981 & άρθρα 186 παρ. 5 & 191 Ν. 3463/2006).

11. Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων ως τακτικών µελών και ισάριθµων αναπληρωµατικών και ενός (1) µέλους (προερχόµενου από τους φορολογούµενους δηµότες µαζί µε τον αναπληρωτή του) για την συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων του ∆ήµου Λαυρεωτικής, για τη θητεία µέχρι 31/12/2014 (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 5 του Ν. 1406/83, παρ. 8 άρθρου 7 Ν. 2307/95).

12. Ορισµός ενός (1) νέου εκπροσώπου, ενός (1) αναπληρωµατικού και ενός (1) ατόµου επικοινωνίας που άπτονται της υλοποίησης των τρεχουσών και µελλοντικών δράσεων του έργου του ∆ήµου Λαυρεωτικής στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη: µε την επωνυµία «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΚΟ», στο πλαίσιο της συµµετοχής του ∆ήµου στην υλοποίηση της Πράξης: «Ολοκληρωµένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά οµάδων των ∆ήµων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής» (κωδ. ΟΠΣ 375794).

13. Ψήφιση προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος «ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ ΜΟΥΣΑΓΙΑ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής, οικονοµικού έτους 2015.

14. Έγκριση Απολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής, οικονοµικού έτους 2013.

15. Έγκριση Ισολογισµού και Οικονοµικών Καταστάσεων του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής, οικονοµικού έτους 2013.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

3 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Μετά από συνεργασία του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά με το επιτελείο του Υπουργού Υγείας κ. Μάκη Βορίδη αποφασίστηκε, η τοποθέτηση τριών (3) επιπλέον ιατρών κατάλληλων ειδικοτήτων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

μοναδικές κλασσικές rock επιτυχίες των δεκαετιών 60, 70 και 80 στο beach party της Κακής Θάλασσας.


Δευτέρα, 4 Αυγούστου, 22:30 στην Κακή Θάλασσα στις 10:30 μ.μ.

George Gakis & Troublemakers beach-party-kakh-thalassa1

στην Θεματική ενότητα πολιτιστικών του Ν.Π.Δ.Δ. Θορικός Δήμου Λαυρεωτικής “Ήχοι της Θάλασσας”, θα παρουσιάσουν μοναδικές κλασσικές rock επιτυχίες των δεκαετιών 60, 70 και 80.

Το γύρο του κόσμου κάνει η πανσέληνος του Σουνίου


Δείτε το βίντεο του Reuters

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/705767/to-guro-tou-kosmou-kanei-i-panselinos-tou-souniou/

Το μαγευτικό σκηνικό με την πανσέληνο του Ιουλίου πάνω από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, κατέγραψε το Reuters σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου.

«Τεράστια πανσέληνος αιωρείται πάνω από αρχαίο ναό στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος του βίντεο που απεικονίζει ένα μοναδικό θέαμα.

Δείτε το βίντεο…
92DAB9752025A6459F72F2639B95C555

http://www.newsbeast.gr

150 εκατoμμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση της επέκτασης του Προαστιακού από Κορωπί προς το Λαύριο.


Χρηματοδότηση για την δημιουργία της γραμμής 4 των Μητροπολιτικών Σιδηροδρόμων των Αθηνών και την επέκταση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου προς το Λαύριο εξασφάλισε ο υπουργός Υποδομών, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, έπειτα από πολλούς μήνες αναζήτησης οικονομικών πόρων στα ευρωπαϊκά όργανα και με δεδομένη την ένδεια χρημάτων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.Σύμφωνα με πληροφορίες της ηλεκτρονικής έκδοσης του «Βήματος», ο υπουργός Υποδομών εξασφάλισε 450 εκατ. ευρώ από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), δηλαδή το «νέο ΕΣΠΑ», καθώς και δάνειο ύψους 450 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Αυτή η «δύναμη πυρός» 900 εκατ. ευρώ αρκούν για την χρηματοδότηση του πρώτου τμήματος της Γραμμής 4, Άλσος Βεϊκου – Ευαγγελισμός, υπό την προϋπόθεση ότι η Αττικό Μετρό θα μειώσει το κόστος του έργου κατά 100 εκατ. ευρώ (σήμερα υπολογίζεται σε 1 δισ. ευρώ). Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Υποδομών, αυτό μπορεί να γίνει με εκπτώσεις στον προϋπολογισμό κτιριακών έργων.

Το πρώτο τμήμα της Γραμμής 4 θα ξεκινά από το Άλσος Βεϊκου, θα περνάει υπόγεια κάτω από το Γαλάτσι, την Κυψέλη, τα Δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια και θα συνδέεται με την Γραμμή 2 στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια θα διασχίζει το Κολωνάκι και θα καταλήγει στον Ευαγγελισμό, όπου θα συνδέεται με την γραμμή 3.

Όπως πληροφορείται «Το Βήμα», θα χρειαστεί επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών της Γραμμής 4, χάριν της μείωσης του κόστους προϋπολογισμού. Επίσης, απαιτούνται αναθεωρήσεις στις οικονομικές παραδοχές του έργου, όπως η εκτιμώμενη ημερήσια μετακίνηση επιβατών, σύμφωνα με αίτημα της ΕΤΕπ. Κάπως έτσι, θα απαιτηθούν μερικοί μήνες ωρίμανσης ακόμη, με την δημοπράτηση να έρχεται στις αρχές του 2015.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Χρυσοχοϊδης βρήκε στο ΣΕΣ 150 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της επέκτασης του Προαστιακού από Κορωπί προς το Λαύριο.

Για το συγκεκριμένο έργο υπήρξε σύγκρουση χαμηλής ισχύος μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ, καθώς καταγράφονταν διαφορετικές απόψεις για το κόστος του έργου, με τον δεύτερο να πιέζει για μείωση του προϋπολογισμού.

Μάλιστα, λόγω της καθυστέρησης από πλευράς ΟΣΕ στην έγκριση των προτεινόμενων μελετών από την ΕΡΓΟΣΕ, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και απεντάχθηκαν από το ΕΣΠΑ περί τα 4 εκατ. ευρώ, που προορίζονταν για υπολειπόμενες μελέτες του έργου.

Η γραμμή προγραμματίζεται να είναι διπλή, μήκους 32 χλμ και θα έχει εννέα σταθμούς προαστιακού: Μαρκόπουλο, Καλύβια, Κουβαράς, Κερατέα, «Δασκαλιό 1» – ΒΙΟΠΑ Κερατέας, «Δασκαλιό 2», Θορικό, «Κυπριανός» Λαυρίου και Λιμάνι Λαυρίου.

Ωστόσο, η ΕΡΓΟΣΕ επεξεργάζεται και δεύτερη εναλλακτική χάραξη, η οποία μετά το Θορικό, θα ακολουθεί με μονή γραμμή (λόγω πολεοδομικής στενότητας) την ιστορική διαδρομή των Σιδηροδρόμων Αττικής, περνώντας μέσα από το κέντρο της πόλης και καταλήγοντας στο λιμάνι.
Πηγή: http://www.tovima.gr & H ΠΟΛΗ ΜΑΣ