ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Αθήνα 17 Ιανουαρίου 201 Αρ. Πρωτ.: 601/9/3γ

Παρέμβαση στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κ. Λιακόπουλο Ηλία πραγματοποίησε σήμερα η Ομοσπονδία μας με τη συμμετοχή και εκπροσώπου της ΕΑΥ Αττικής για τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή της Κερατέας εδώ και ένα μήνα με αφορμή τις εργασίες κατασκευής ΧΥΤΥ.

Εκ μέρους μας τονίστηκε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η συγκρουσιακή κατάσταση της τοπικής κοινωνίας και των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, όχι μόνο διότι υπονομεύεται η έννομη τάξη, αλλά και διότι η καθημερινή εξοντωτική απασχόληση 300 και πλέον αστυνομικών, αποβαίνει πέραν των άλλων εις βάρος της αστυνόμευσης του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας, από τις οποίες ζητούνται ενισχύσεις.

Για την Ομοσπονδία μας αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτημα η επίλυση των όποιων προβλημάτων μέσω του διαλόγου και της πειθούς και όχι με τη χρήση βίας. Τονίσαμε δε ότι έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, ελλοχεύουν κίνδυνοι, μη προβλέψιμοι, ενώ πρωταρχικός μας στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση του ειρηνικού χαρακτήρα των όποιων εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και όχι η εκ των προτέρων ετοιμασία για «πολεμικές αναμετρήσεις».

Τονίστηκε, επίσης, ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη και σωστή ενημέρωση για τη διάσταση του έργου, ώστε η τοπική κοινωνία να έχει πεισθεί για τη χρησιμότητά του και να μην εναντιώνεται σε αυτό, πόσο μάλλον, όταν στρέφεται εναντίον των αστυνομικών, που δεν ευθύνονται σε τίποτε και εκτελούν μόνο άνωθεν εντολές.

Ο Γ.Γ. Περιφέρειας συμμερίστηκε και τη δική μας αγωνία για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή με τις απρόκλητες επιθέσεις εναντίον των συναδέλφων μας και ανάφερε ότι έχει αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών και επαφών με τους αιρετούς εκπροσώπους του δήμου Λαυρεωτικής και της συντονιστικής επιτροπής των φορέων της περιοχής, ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης. Μας ανακοίνωσε δε ότι στην επικείμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου θα τεθεί διεξοδικά το όλο θέμα, ενώ τάχθηκε υπέρ μιας κοινής συνάντησης της Ομοσπονδίας με τους εκπροσώπους των κατοίκων, παρουσία και του ιδίου.

«Συζήτηση αναφοράς Μ. Βορίδη για τα ΧΥΤΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»


 Στις Βρυξέλες βρίσκεται την Δευτέρα 24/1/2011 ο βουλευτής Αττικής του ΛΑΟΣ, κ. Μάκης Βορίδης για την υπεράσπιση της αναφοράς που έχει καταθέσει στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω στο θέμα των ΧΥΤΑ στην Κερατέα και το Γραμματικό. Ο κ. Βορίδης στην αναφορά του καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι διαπράττει περιβαλλοντικό έγκλημα παραβιάζοντας νομοθεσία της Ε.Ε., καθώς δεν υφίσταται μελέτη Ολοκληρωμένης Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων, έχουν παραβιαστεί όλες οι προθεσμίες των ειδικών όρων των εγκριτικών αποφάσεων και ούτως ή άλλως η λύση αυτή δεν εξυπηρετεί καθώς είναι εντελώς βραχυπρόθεσμη και λόγω των προστίμων είναι απολύτως ασύμφορη οικονομικά.
Αυτή είναι η δεύτερη συζήτηση της συγκεκριμένης αναφοράς του κ. Βορίδη στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς το θέμα αυτό είχε ξανασυζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Αύγουστο του 2009. Τα αποτελέσματα αυτής της προσφυγής αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδίως από τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής.
Το πλήρες κείμενο της αναφοράς του κ. Βορίδη έχει ως εξής:

ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Μαυρουδή Βορίδη του Χρήστου Νομαρχιακού Συμβούλου Ανατολικής Αττικής, επικεφαλή της Νομαρχιακής παρατάξεως Λαϊκός Νομαρχιακός Συναγερμός.

Με την παρούσα σας αναφέρω ότι η Ελληνική Κυβέρνηση προχωρά παρανόμως στην «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στις θέσεις Μαύρο Βουνό Γραμματικού και Βραγώνι Κερατέας Λαυρεωτικής  στην Νομαρχία  Ανατολικής Αττικής (σχετικές και οι εγκριτικές αποφάσεις C(2004) 55209/21-12-2004 και CCI: 2004 GR 16C PE002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Ειδικότερα:
Η Ευρωπαϊκή κοινότητα απαγορεύει την ταφή μη επεξεργασμένων απορριμμάτων.
Συνεπώς η έναρξη λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων που αναφέρονται στις ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις, έχει προαπαιτούμενο την ύπαρξη και αποδεδειγμένα αποδοτική λειτουργία Ολοκληρωμένης  Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στο συγκεκριμένο χώρο ή στους δήμους που εξυπηρετούνται από το Χ.Υ.Τ.Α. όπως αναφέρεται ρητά στο κεφάλαιο των ειδικών όρων των προαναφερθέντων εγκριτικών αποφάσεων, πλην όμως τέτοια εγκατάσταση όχι μόνο δεν υφίσταται αλλά ούτε έχει καν μελετηθεί η λειτουργία της.
Εξάλλου όσον αναφορά στις προθεσμίες των εγκριτικών αποφάσεων CCI:2004 GR 16C PE002 και CCI:2004 GR 16C PE010:
1. Η προθεσμία 31-6-2005 του Άρθρου 1 των Ειδικών Όρων έχει  παραβιαστεί.
2. Η  προθεσμία 31-12-2005 του Άρθρου 2 των Ειδικών Όρων έχει παραβιαστεί.
3. Η προθεσμία 28-11-2003 του Άρθρου 5(β) των Ειδικών Όρων έχει παραβιαστεί.
4. Η προθεσμία 01-11-2004 έναρξης εργασιών του Άρθρου 8 του Παραρτήματος 1 έχει παραβιαστεί.
5. Η προθεσμία 31-5-2007 περάτωσης έργων του Άρθρου 8 του Παραρτήματος 1, λαμβανομένου υπ΄ όψη ότι ήδη (όντας μέσα στο 2006), οι εργασίες ούτε έχουν αρχίσει, ούτε είναι δυνατό να προβλεφθεί ο χρόνος έναρξής τους (και κατά την κοινή λογική κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι παραπλανητικός), κατά λογικό συμπέρασμα, επίσης θα παραβιαστεί.
Eκ των ανωτέρω με σαφήνεια προκύπτει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση προχωρά στην εκτέλεση ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος δημιουργώντας παράνομα ΧΥΤΑ χωρίς να έχει τηρήσει νόμιμους όρους οδηγώντας στην καταστροφή δύο περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους και ιστορικής σημασίας, αδιαφορώντας δε για την κατηγορηματική αρνητική θέση όλων των φορέων της περιοχής (Εμπλεκόμενων Δήμων, Νομαρχίας, Βουλευτών του Νομού).
Ως επικεφαλής Νομαρχιακής Παρατάξεως και ως εκλεγμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος και ως μέλος της Ν.Ε. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής αλλά και ως πολίτης έχω προφανές έννομο συμφέρον να αναφέρω ενώπιον της Επιτροπής Σας την ανωτέρω όλως συνοπτικώς εκτεθείσα κατάσταση και να ζητήσω την παρέμβαση σας προς αποτροπή της περιβαλλοντικής καταστροφής της περιοχής μας.
Κατόπιν τούτων:
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
– Να συζητηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Σας το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να αποτραπεί άμεση και παρούσα επικείμενη βλάβη στο περιβάλλον και στους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών.
– Να κληθώ προκειμένου να αναπτύξω πληρέστερα και προφορικώς ενώπιον Σας τους ισχυρισμούς μου.

«Διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική»


Με επιτυχία διεξήχθη το πρώτο στρογγυλό τραπέζι για την εξεύρεση δίκαιων, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων

·                    Αυτοδιοίκηση και κοινωνικοί φορείς συνέκλιναν σε πολλά σημεία με τις προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων

Στρογγυλό τραπέζι για τη «Διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική» διοργάνωσαν οι Οικολόγοι Πράσινοι, σήμερα Τετάρτη 26/1/2011, στην αίθουσα του γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Στο στρογγυλό τραπέζι παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων Α. Βαρελάς, η σύμβουλος του Δημάρχου Πειραιά Β. Βέρα, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κ. Λεβαντής, ο τέως Δήμαρχος Κερατέας Στ. Ιατρού, ο Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων/Καματερού Ν. Σαράντης, ο Αντιδήμαρχος Ν. Ιωνίας Φ. Τσομπάνογλου, ο Αντιδήμαρχος Αιγάλεω Γ.Δημομελέτης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Αττική Οικολογική Απάντηση» Κ.Διάκος και Γ.Δημαράς, οι εκπρόσωποι της ΠΟΕ-ΟΤΑ Γ.Χάρδας και Θ.Μπιζάς, ο Γεν. Διευθυντής της Περιφέρειας Αττικής Θ.Καρδοματέας, οπρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Φ. Κυρκίτσος, οδιευθυντής της GreenpeaceΕλλάδας Ν.Χαραλαμπίδης, ο Πρόεδρος του Δικτύου Μεσόγειος SOSB. Kουκιάσας. Ακόμη, συμμετείχαν εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ ο σύμβουλος της Υπουργού Β.Τερζής, τα μέλη της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων Γ. Παρασκευόπουλος και Τ. Κρομμύδας, ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς Δ.Χατζησωκράτης, το στέλεχος της θεματικής ομάδας Περιβάλλοντος των ΟΠ Ν. Μάντζαρης και κάτοικοι πολλών περιοχών της Αττικής. Το στρογγυλό τραπέζι συντόνισε ο Ν. Χρυσόγελος που παρουσίασε και τις προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Στο στρογγυλό τραπέζι προσκλήθηκαν, αλλά δεν παραβρέθηκαν, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης Γ.Ραγκούσης,  ο Δήμαρχος Φυλής Δ.Μπουραίμης, καθώς και εκπρόσωποι των άλλων πολιτικών κομμάτων.

Βασική επιτυχία της εκδήλωσης είναι ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν χάρη στην πρωτοβουλία των Οικολόγων Πράσινων σε ένα τέτοιο στρογγυλό τραπέζι όλες οι προαναφερόμενες πλευρές, οι οποίες και συμφώνησαν με αρκετές από τις προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για τηνεξεύρεση δίκαιων, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων.

Οι προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων που παρουσιάστηκαν λαμβάνουν υπόψιν το επείγον της υπόθεσης, βασίζονται σε μέτρα που θα μειώσουν συνολικά τα απορρίμματα και θα έχουν λογικό οικονομικό κόστος. Οι εν λόγω εναλλακτικέςπροτάσεις, οι οποίες είναι ενταγμένες σε μια «Στρατηγική Μηδενικών Αποβλήτων, κωδικοποιούνται σε 8 σημεία για βιώσιμη διαχείριση των σκουπιδιών στην Αττική με άμεση βελτίωση της κατάστασης στον ΧΥΤΑ στη Φυλή, χωρίς νέους χώρους ταφής, αλλά και χωρίς καύση ή άλλη θερμική επεξεργασία και τα οποία είναι τα εξής:  

(1) Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων σε Κερατέα – Γραμματικό, αντί για τους προγραμματισμένους νέους Χώρους Ταφής

(2) Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών και στη Φυλή, αντί της προγραμματισμένης βιοξήρανσης & αναερόβιας χώνευσης σύμμεικτων απορριμμάτων

(3) Όλοι οι Δήμοι αναλαμβάνουν ευθύνες για κομποστοποίηση αλλά και για μείωση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων

(4) Δημιουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης- Ανακύκλωσης Έντυπου Χαρτιού

(5) Χωριστοί κάδοι για: (α) χαρτί/χαρτόνι & έντυπα, (β) λοιπές συσκευασίες (γ) οργανικά (δ) υπολείμματα. Επιπλέον Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (συσκευασιών) και δημοτικά κέντρα Επαναχρησιμοποίησης-Ανακύκλωσης.

(6) Εφαρμογή της νομοθεσίας, συμπλήρωση με νέα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για οργανικά υλικά, έπιπλα, ογκώδη αντικείμενα, φάρμακα, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα

(7) Στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

(8) Διαμόρφωση νέου-επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα σκουπίδια στην Αττική

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Σγουρός, συμφωνώντας με αρκετές από τις προαναφερόμενες προτάσεις, διαπίστωσε ότι υπάρχουν προβλήματα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) μια και τα έργα ωριμάζουν δύσκολα και ξεσηκώνουν αντιδράσεις.  Δήλωσε, πάντως, ότι εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η προώθηση των δύο ΧΥΤΑ, ανεξαρτήτως της εκτέλεσης  άλλων έργων και δράσεων. Ο ίδιος, εξηγώντας ότι  μέχρι τα τέλη Ιουνίου την ευθύνη για τα απορρίμματα διατηρεί η κεντρική διοίκηση και όχι η εκλεγμένη περιφέρεια, ανέφερε ότι επιθυμεί να προωθήσει έργα που έχουν εξασφαλίσει την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών. Ακόμη, διατύπωσε μια σειρά ερωτημάτων και επιφυλάξεων για το σχεδιασμό που προτείνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι, καθώς και άλλοι φορείς. Στα ερωτήματα αυτά απάντησε αναλυτικά και με οικονομικά στοιχεία εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων ο Ν. Μάντζαρης. Ο κ. Σγουρός κατέληξε ότι είναι ανοικτός να ακούσει  προτάσεις, με δεδομένο ότι μέχρι τώρα δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος, και δεσμεύτηκε να οργανωθεί άμεσα ημερίδα από την Περιφέρεια για να προχωρήσει η συζήτηση που ξεκίνησε σήμερα.

Σημαντικό είναι ότι ο σημερινός Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Λεβέντης και ο πρώην Δήμαρχος Κερατέας Σ. Ιατρού δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων. Και εξέφρασαν την πικρία τους για το γεγονός ότι τα έργα επιδιώκεται να επιβληθούν με τη βία των ΜΑΤ. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας της Αθήνας κ. Α.Βαρελάς, αφού αξιολόγησε ως ιδιαίτερα χρήσιμες τις προτάσεις των ΟΠ, ανέφερε ότι ο Δήμος θα αυξήσει τους μπλε κάδους, στοχεύοντας να γίνουν σύντομα ένας προς ένα με τους άλλους (από 1 προς 4 που είναι σήμερα), πως θα προχωρήσει σε εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών και πιλοτικά σε πρόγραμμα κομποστοποίησης και σε χώρους για συγκέντρωση, διαλογή και επαναξιοποίηση ογκωδών αντικειμένων και οικοδομικών υλικών (greenpoints). Παρόμοιες δράσεις ανέφερε ότι θα αναπτύξει και ο Δήμος Πειραιά η κα. Βέρα.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ κ. Τερζής είπε ότι πρέπει να είμαστε ανοικτοί σε όλες τις τεχνολογίες και μεθόδους και συμφώνησε κι αυτός με πολλές από τις προτάσεις των ΟΠ. Διαφώνησε, ωστόσο, για το ότι μπορεί να επιλυθεί στην ολότητά του το πρόβλημα με αυτές και επαναδιατύπωσε το θέμα της καύσης των υπολειμμάτων. Στο σημείο αυτό οι εκπρόσωποι των ΟΠ απάντησαν, χρησιμοποιώντας τεχνοικονομικά δεδομένα, ότι στην Ελλάδα είναι απολύτως ρεαλιστική η διαχείριση απορριμμάτων χωρίς καμιάς μορφή καύση–θερμική επεξεργασία, αν πιάσουμε τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Τέλος, ο Κώστας Διάκος, επικεφαλής της παράταξης «Αττική Οικολογική Απάντηση» στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και νομικός εξήγησε ότι –όπως υποστηρίζουν και οι Οικολόγοι Πράσινοι– τα προτεινόμενα έργα μπορούν να προχωρήσουν άμεσα χωρίς να χρειαστούν καινούργιες μελέτες και χωροθετήσεις κάτι που πράγματι θα σήμαινε μεγάλη καθυστέρηση.

Για τη συνέχεια, οι Οικολόγοι Πράσινοι θα προωθήσουν τις προτάσεις τους στο ΥΠΕΚΑ και στο Υπουργείο Εσωτερικών, επιδιώκοντας συναντήσεις με την πολιτική ηγεσίας (ήδη αυτό έχει συμφωνηθεί με την Υπουργό ΠΕΚΑ κα Τ.Μπιρμπίλη). Θροχωρήσουν, επίσης, σε εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της  Αττικής για να παρουσιάσουν αναλυτικά τις προτάσεις τους.

ΠΛΑΚΑ Ποίημα της Βάλιας Μιχαήλ


Περπατώντας στην πλαγιά του βουνού που ευρίσκεται κοντά στο σπίτι μου μέσα από αμυγδαλιές και ελιές έφθασα κοντά στο ξεχασμένο μεταλλείο της περιοχής που η ιστορία του σχετίζεται με την μεταλλευτική περίοδο του Λαυρείου…

Στοές σκονισμένες

Σκουριές παντού

Τρύπες στην γη

Τα σπλάχνα της διαπερνούν

Περιφραγμένα κτίσματα

Και μεταλλευτικά φρεάτια

Ερείπια μίας άλλης εποχής

Σκλιβών Βιλλίων και Λουίζα

Πολύτιμα ,και σπάνια ορυκτά

Χρυσό,λεμονί ,κόκκινο καφέ

Γκρί και γαλάζιο χρώμα

Γίνονται ένα με το γαλάζιο χρώμα του ουρανού

Το πράσινο του πεύκου το γκρι-λαδί της ελιάς

Τόπος αρμονίας τόπος ομορφιάς

Μικρά σπιτάκια αγκαλιασμένα σφικτά

Πρόσωπα ρυτιδιασμένα με πολύτιμα φυλακτά

Ευρήματα από τις στοές

Σκουριασμένες πέτρες, λάμψη παντού

Η ιστορία ενός περήφανου χωριού.

Κρίτων Αρσένης: Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι ευρωπαϊκό ζήτημα


 Μέτρα από τα Κράτη Μέλη για την αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της νόσου του  Αλτσχάιμερ ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμα του.To ψήφισμα καλεί τις κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν το πρόβλημα προτεραιότητα για την ΕΕ, εστιάζει στην προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών, και αναγνωρίζει την ανάγκη για βελτίωση των επιδημιολογικών γνώσεων για τη νόσο και για καλύτερο συντονισμό των υφισταμένων ερευνών. Επιπλέον, προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών και δίνει έμφαση στην κοινωνική διάσταση του προβλήματος και το σεβασμό των δικαιωμάτων των πασχόντων.Με αφορμή την ψήφιση της έκθεσης από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Κρίτων Αρσένης έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Η νόσος του Αλτσχάιμερ είναι μια πληγή για εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες και τις  οικογένειες τους. Δυστυχώς όμως οι υπηρεσίες υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους  είναι διαφορετικού επιπέδου σε κάθε κράτος μέλος.  Απαιτείται συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών Μελών και δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το πρόβλημα έχει σημαντικές κοινωνικές αλλά και οικονομικές διαστάσεις για τα ευρωπαϊκά κράτη. Περίπου 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποφέρουν σήμερα από άνοια και το Αλτσχάιμερ είναι η πιο συνηθισμένη μορφή άνοιας. Εκτιμάται ότι μόνο οι μισές περιπτώσεις διαγιγνώσκονται, ενώ είναι διπλάσιος ο αριθμός των γυναικών που υποφέρουν από άνοια σε σχέση με τους άντρες. Ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει και ο αριθμός των πασχόντων θα διπλασιασθεί τα επόμενα χρόνια. Επειδή υπάρχει μία καθυστέρηση 5 ετών μέχρι να διαγνωσθεί η ασθένεια στην πραγματικότητα οι ασθενείς μπορεί να είναι κατά 50% περισσότεροι από τις εκτιμήσεις μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προωθήσει την έγκαιρη διάγνωση. Απαιτείται εντατικοποίηση της έρευνας για την πρόληψη της άνοιας, τη γρηγορότερη διάγνωση της, την επιβράδυνση της εξέλιξης της και τη θεραπεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να στηρίξει σωστές κοινωνικές πολιτικές, να νομοθετήσει για την πνευματική υγεία, να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων με νευρικές διαταραχές.» 

Επικοινωνία: kriton.arsenis@europarl.europa.eu,

Δηλώσεις με αφορμή την υπερψήφιση της έκθεσης για τη «Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη»


 

Δηλώσεις με αφορμή την υπερψήφιση της έκθεσης για τη «Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη»

Σε συμφωνία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την Οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών που αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Οδηγία δίνει την δυνατότητα σε κάθε ασθενή στην Ευρώπη να επιλέγει ο ίδιος τον τόπο που θα λάβει υγειονομική περίθαλψη, ενώ τα έξοδα αυτής, θα καλύπτονται από το Κράτος Μέλος ασφάλισης του ασθενούς, έως το πόσο που προβλέπεται στη χώρα προέλευσης για αντίστοιχη θεραπεία.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση μεταφοράς σε νοσοκομείο του εξωτερικού και θα λαμβάνουν γραπτή βεβαίωση με το χρηματικό ποσό που θα τους επιστραφεί από το ασφαλιστικό τους ταμείο, βάσει εθνικού τιμολογίου. Κάθε Κράτος Μέλος καλείται να ορίσει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής που θα παρέχουν πληροφορίες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη των πολιτών, τις προϋποθέσεις, τους ισχύοντες κανονισμούς για την κάλυψη των εξόδων, κτλ. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες  τόσο  με ηλεκτρονικά μέσα όσο και με μέσα προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία, διευκολύνοντας έτσι περισσότερο την ελευθερία στη μετακίνηση των ασθενών.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Κρίτων Αρσένης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει μια πολύ κρίσιμη έκθεση, μία Οδηγία που αντιμετωπίζει τα προβλήματα για τη χρήση υπηρεσιών υγείας άλλων Κρατών Μελών. Οι διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές περιπτώσεις, όμως η έκθεση ρυθμίζει και εναρμονίζει τους όρους χρήσης τους σε όλη την Ευρώπη. Το πιο σημαντικό είναι πάντα οι υπηρεσίες υγείας να είναι υψηλής ποιότητας, δωρεάν και τοπικές. Η Οδηγία δίνει το δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών υγείας άλλων χωρών, το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε περιπτώσεις σπάνιων παθήσεων και νέων θεραπειών. Θεωρώ επίσης σημαντικές τις αναφορές για τη χρήση ιαματικών και θερμών πηγών, μιας υπηρεσίας υγείας χαμηλού κόστους με ιδιαίτερη προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση. Η προώθηση της προληπτικής δράσης των ιαματικών θεραπειών μπορεί να αποβεί χρήσιμη για τη δημόσια υγεία και να εξοικονομήσει πολύτιμους πόρους για τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στην κρίσιμη οικονομική περίοδο που διανύουμε

Επίτροπε Ντάλι, σας καλώ να λάβετε νομοθετική πρωτοβουλία για την προώθηση της χρήσης ιαματικών θερμών πηγών πανευρωπαϊκά. ».

Επικοινωνία: kriton.arsenis@europarl.europa.eu,

Γραφείο Βρυξελλών:003222847873, Γραφείο Αθήνας: 210 3248779

Hello world!


Ευρίσκεστε στην διεύθυνση του neaonlinedotcom1.wordpress.com ένα χώρο γεμάτο ενδιαφέροντα νέα για τον κόσμο,την Ελλάδα και τοπικά της Λαυρεωτικής. Περιηγηθήτε στις κατηγορίες των Εκπαιδευτικών Νέων,της Υγείας,της Μουσικής,του Πολιτισμού,ξεναγηθήτε στις Πολιτιστικές Διαδρομές της Δημιουργού Βάλιας Μιχαήλ αλλά και τα ταξίδια που η ίδια περιγράφει απο τις δικές της εμπειρίες, διαβάστε για καινούργια αθλήματα και τους αθλητές που μας διδάσκουν ότι μπορούμε να κατορθώσουμε τα ακατόρθωτα!,δείτε ακόμη τον χώρο της ομορφιάς, της μόδας, αλλά και της μαγειρικής της μαμμάς μας!! Καλή περιήγηση λοιπόν… και μην ξεχάσετε να μας πείτε τις εντυπώσεις σας αλλά και τις εισηγήσεις σας. Στείλτε μας και δικά σας άρθρα ή νέα σας! Εάν κάτι σας αρέσει μπορέτε να το δημοσιεύσετε αναφέροντας την πηγή. Ενημερώστε μας στο τηλέφωνο 6973751821.