Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 Δελτίο Τύπου για το κοινωνικό μέρισμα


 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου.

Συνολικά εγκρίθηκαν 1.313.148 αιτήσεις νοικοκυριών που αντιστοιχούν σε 3.249.000 δικαιούχους, δηλαδή στο 30% του πληθυσμού της χώρας.

Το ύψος του υπό διανομή ποσού ανέρχεται σε 727 εκατ. ευρώ με μέσο ποσό καταβολής ανά εγκεκριμένη αίτηση 554 ευρώ.

Προκειμένου να συμπεριληφθούν επί πλέον κατηγορίες δικαιούχων που δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την προηγούμενη φάση της διαδικασίας, η πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος (www.koinonikomerisma.gr) θα ανοίξει εκ νέου κατά το χρονικό διάστημα από τις 15 έως τις 26 Δεκεμβρίου για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το επίδομα πολυτέκνων για τις οποίες προωθείται η θέσπιση ευνοϊκότερου συντελεστή στάθμισης με στόχο να διευρυνθεί η βάση των δικαιούχων απ’ αυτήν την κατηγορία. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες που ήδη η αίτησή τους έχει εγκριθεί η διαδικασία θα γίνει αυτόματα και τυχόν διαφορά στο ύψος του ποσού που έχει εγκριθεί θα πιστωθεί αυτόματα σε δεύτερη πληρωμή στο λογαριασμό που έχει δηλωθεί.
  • Ηλικιωμένοι άνω των 67 ετών για τους οποίους δεν θα ισχύσει το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ενός μήνα.
  • Μονοπρόσωπα νοικοκυριά στα οποία δικαιούχος είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω για τα οποία επίσης, δεν θα ισχύσει το παραπάνω κριτήριο.
  • Νοικοκυριά που από σφάλμα στις φορολογικές τους δηλώσεις, δήλωσαν δαπάνες φροντιστηρίων στο πεδίο για τις δαπάνες των ιδιωτικών σχολείων.
  • Νοικοκυριά στα οποία εντοπίστηκαν σφάλματα κατά τη διασταύρωση των στοιχείων τους στις βάσεις δεδομένων και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ή ακυρώθηκαν.
Δείτε την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κωδικοποιημένη όπως ισχύει με την Κ.Υ.Α 2/90964 2017

 

Κοινωνικό Μέρισμα 2017

Επιπλέον των ανωτέρω, το υπουργείο Οικονομικών θα ήθελε να ενημερώσει τους πολίτες για τα ακόλουθα σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κοινωνικού μερίσματος.

1. Το κοινωνικό μέρισμα του 2017 σχεδιάστηκε με τρόπο που να στοχεύει στο φτωχότερο 32% του πληθυσμού της χώρας. Αυτό το ποσοστό καλύπτει τόσο το σύνολο των ατόμων που βιώνουν υλική/εισοδηματική φτώχεια στην Ελλάδα (21,2% σύμφωνα με τη Eurostat για το 2016) και σχεδόν το σύνολο όσων βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό (35,6% σύμφωνα με τη Eurostat κατά το 2016).

2. Το πρόγραμμα μειώνει τον κατά κεφαλήν δείκτη φτώχειας για το 2017 κατά 1,4% για το σύνολο του πληθυσμού σε σχέση με το 2016. Η μείωση είναι μεγαλύτερη, 1,6%, για τα παιδιά έως 18 ετών, καθώς και για τους νέους ηλικίας 18-24 ετών. Αυτό αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό, καθώς αυτές είναι οι ομάδες με τους υψηλότερους δείκτες φτώχειας για το 2016.

Η επιλογή των κριτηρίων

1. Ως καθολικό πρόγραμμα εφ άπαξ πληρωμής, που δεν στοχεύει σε κάποια επιμέρους ευάλωτη ομάδα (υπάρχουν εξειδικευμένα τακτικά προγράμματα για αυτό το σκοπό), το κοινωνικό μέρισμα ακολούθησε τις αρχές των προγραμμάτων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αξιολόγησε τους πολίτες στη βάση της ευημερίας τους ως νοικοκυριό, οριζόμενο ως το σύνολο των ατόμων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Αυτό είναι επιστημονικά συνεπές, καθώς είναι κοινά αποδεκτό ότι τα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη κατά κανόνα μοιράζονται τους ίδιους πόρους και έξοδα, επωφελούνται των οικονομιών κλίμακας στην κατανάλωση και συνεπώς βιώνουν το ίδιο επίπεδο ευημερίας.

2. Η αξιολόγηση των πολιτών σε επίπεδο φορολογικής δήλωσης και όχι νοικοκυριού, θα δημιουργούσε πολλές στρεβλώσεις και λάθη στόχευσης, και θα ήταν κυρίως εις βάρος των οικογενειών με ανήλικα παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση θα εμφανίζονταν ως δικαιούχοι πολλά άτομα που είναι εξαρτώμενα ή φιλοξενούμενα σε άλλα (και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μέλη της ίδιας οικογένειας) με μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, ανεξάρτητα από το αν τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού τους είναι φτωχά ή πλούσια. Στην πράξη, αυτοί οι δικαιούχοι θα εξαντλούσαν το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού χώρου.

3. Η αξιολόγηση του βιοτικού επιπέδου των νοικοκυριών έγινε με τον δικαιότερο τρόπο βάσει όλων των κριτηρίων που ήταν διαθέσιμα στις αρχές (εισόδημα, ακίνητη περιουσία, κινητή περιουσία, τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης) και χωρίς να εξαιρεθεί κανένα είδος εισοδήματος ή χρηματικής ενίσχυσης προκειμένου να ωφεληθεί μία κοινωνική ομάδα έναντι της άλλης.

4. Έγινε ειδική πρόβλεψη για τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, και στην παράταση του προγράμματος θα δοθεί αυξημένη στάθμιση στις μονογονεϊκές οικογένειες.

5. Ειδικά, για όσους έχασαν τη δουλειά τους εντός του 2017, έγινε ειδική πρόβλεψη για μείωση των εισοδημάτων τους από μισθωτές υπηρεσίες, που φαίνονται στη δήλωση του 2016, έτσι ώστε να μην αποκλειστούν από την εισοδηματική ενίσχυση, όντας άνεργοι, λόγω εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.

6. Το κριτήριο για την ελάχιστη ασφάλιση στο ΕΦΚΑ (μόνο για τον κύριο δικαιούχο του νοικοκυριού, μόνο για ένα μήνα και σε οποιαδήποτε περίοδο στο παρελθόν) έχει κυρίως συμβολική αξία. Υποδηλώνει ότι για να είναι λήπτης κάποιος σε ένα σύστημα αναδιανομής θα πρέπει να κάνει την ελάχιστη προσπάθεια να ενταχθεί και να εισφέρει. Το κριτήριο αυτό δεν αφορά ηλικιωμένους άνω των 67 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τα αντανακλαστικά της Δημόσιας Διοίκησης

1. Η άσκηση του κοινωνικού μερίσματος απέδειξε ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση μπορεί να αντεπεξέλθει σε πολύ στενό χρονικό περιθώριο σε έναν απαιτητικό σχεδιασμό διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων. Ο όγκος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από 3 εκ (2,5 εκ από διαφορετικά πρόσωπα) που ενέπλεκαν στοιχεία για περίπου 6 εκ διακριτά ΑΜΚΑ.

2. Σε αυτήν την νέα διαδικασία η διαμόρφωση του πληροφοριακού συστήματος ήταν δυναμικά εξελισσόμενη, λαμβάνοντας υπόψη και βελτιώνοντας διαρκώς και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, τις επί μέρους ατέλειες κατά την αλληλεπίδραση με το κοινό.

Παράπλευρα οφέλη της διαδικασίας

1. Παράπλευρο όφελος της άσκησης του μερίσματος ήταν ότι ασυμφωνίες που εντοπίστηκαν, στις περισσότερες περιπτώσεις διορθώθηκαν άμεσα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χιλιάδες πολίτες ενημέρωσαν τα στοιχεία τους στο μητρώο του ΑΜΚΑ.

2. Συνολικά, η άσκηση του κοινωνικού μερίσματος οδήγησε στην παραγωγή υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση, η οποία κατάφερε να σχεδιάσει το πρόγραμμα, καθώς και να εκτιμήσει με υψηλή ακρίβεια το δημοσιονομικό κόστος, τον αριθμό των δικαιούχων και την αναδιανεμητική επίδραση του προγράμματος μέσω τεχνικών μικροπροσομοίωσης. Η υλοποίηση της διαδικασίας των αιτήσεων, και η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων έγινε με την ίδια επιτυχία υπό τη συνεχή πίεση του χρόνου.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ευχαριστεί θερμά όλους όσους εργάστηκαν εντατικά σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια για τον επιτυχή σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος και ειδικότερα το προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ,του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.), του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ), της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) .

Advertisements

Αφιέρωμα «2017 Έτος Ν.Καζαντζάκη»από την ομάδα εφήβων του ΕΚΤ&Π


αφίσαΗ ομάδα εφήβων του ΕΚΤ&Π μετά την ηλεκτρονική εφημερίδα «Μαθητωδίες» και την θεατρική παράσταση «Φωνές» της Δήμητρας Σπυροπούλου παρουσιάζει το αφιέρωμα «2017 Έτος Ν.Καζαντζάκη».
Η ομάδα εφήβων θα αναφερθεί στη βιογραφία του Καζαντζάκη με αντίστοιχη προβολή φωτογραφιών,θα διαβαστούν αποσπάσματα από το συγγραφικό του έργο,θα προβληθεί η τελευταία του συνέντευξη,θα ακουστεί η «Οδύσσεια» μελοποιημένη και κρητικά τραγούδια αφιερωμένα στον μεγάλο συγγραφέα, ενώ η Κατερίνα Γεωργιλέα,αντιπρόεδρος του συλλόγου NARTURA από την Μάνη θα μας παρουσιάσει τη ζωή του Καζαντζάκη και του Ζορμπά στα λιγνιτωρυχεία της Μάνης. Τέλος ο Γιάννης Βλάσσης μουσικός και πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλορείτης» θα αναφερθεί στον Καζαντζάκη μέσα από την δισκογραφία και θα ερμηνεύσει με λαούτο και λύρα τραγούδια αφιερωμένα στον Ν.Καζαντζάκη.

Με την υποστήριξη του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ»

 

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2018 στο TaxisNet


TaxisNet 

Αναρτήθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής στο TaxisNet τα τέλη κυκλοφορίας για το 2018. Διαβάστε αναλυτικά.

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας είτε με τη χρήση κωδικών  στο…

http://www.aade.gr/polites/ochemata/tele-kyklophorias-me-kodikoys-taxisnet

είτε  χωρίς  την χρήση κωδικών στο …

http://www.aade.gr/polites/ochemata/tele-kyklophorias-choris-kodikoys-taxisnet

La Diva – Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας Γκαλά όπερας με την Dinara Alieva MEGARON – THE ATHENS CONCERT HALL 


 

16 Σεπτεμβρίου 2017
Στην απόλυτη ερμηνεύτρια όλων των εποχών, στη Μαρία Κάλλας, στην καλλιτέχνιδα που υπηρέτησε με απέραντο σεβασμό και αγάπη την τέχνη του μελοδράματος μέσα από το μοναδικό μουσικό και θεατρικό της ταλέντο, είναι αφιερωμένο το γκαλά όπερας «La Diva: 40 χρόνια», με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τον θάνατο της μεγάλης ελληνίδας σοπράνο (1923-1977), με την διεθνώς αναγνωρισμένη υψίφωνο Dinara Alieva.

Η υψίφωνος Dinara Alieva φημίζεται για τη βαθιά εκφραστικότητά της και τη σπάνια δραματική χροιά της φωνής της. Θεωρείται σήμερα μία από τις σπουδαιότερες φωνές της εποχής μας, με λαμπρή καριέρα σε κορυφαία λυρικά θέατρα του κόσμου. Είναι σολίστ του Θεάτρου Μπολσόι και έχει τραγουδήσει πρωταγωνιστικούς ρόλους στο θέατρο της Βιέννης, του Βερολίνου, της Αγίας Πετρούπολης, του Μονάχου κ.ά. Σημαντική στιγμή στην καριέρα της υπήρξε η βράβευσή της στον Διεθνή Διαγωνισμό Maria Callas-Όπερα.
Θα τραγουδήσει άριες που σφράγισε με την ερμηνεία της η θρυλική ντίβα από εμβληματικές όπερες του ιταλικού ρεπερτορίου, όπως ο Τροβατόρε, η Αΐντα και Η δύναμη του πεπρωμένου του Βέρντι, η Τόσκα και η Μανόν Λεσκώ του Πουτσίνι κ.ά.

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Μουσική διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης

MEGARON – THE ATHENS CONCERT HALL

 

Συμβουλές για τις σχολικές μας αγορές  


Η πολύχρωμη αγορά των τετραδίων, των μολυβιών, των βιβλίων και των άλλων μικροπραγμάτων συναρπάζει τη φαντασία των παιδιών. Αρκετές εταιρίες παραγωγής σχολικών ειδών εκμεταλλεύονται αυτή τη φαντασία, για να δημιουργήσουν, στα παιδιά μας, λανθασμένα καταναλωτικά πρότυπα και, τελικά, να τα οδηγήσουν, στον υπερκαταναλωτισμό. Από τα είδη, που προωθούνται στην αγορά, αρκετά είναι, εντελώς, περιττά. Αυτά, που θεωρούνται απαραίτητα, για ένα μαθητή, διατίθενται, σε πολλές και διαφορετικές ποιότητες και τιμές. Η επιλογή των σχολικών ειδών πρέπει να βασίζεται στο αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις, που θέτει το διδακτικό προσωπικό, ώστε να γίνεται καλύτερα και ευκολότερα η διεργασία της μάθησης, στο σχολείο και στο σπίτι.   Βέβαια, τα σχολικά είδη έχουν ένα σημαντικό κόστος και, πολλές φορές, επιβαρύνουν, αρκετά, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι κοινή η διαπίστωση ότι οι διαφορές τιμών, ανάμεσα στα απλά σχολικά και στα σχολικά, που είναι «της μόδας», είναι, πολλές φορές, αδικαιολόγητα, μεγάλες. Οι τιμές προϊόντων «διακοσμημένων», με σούπερ – ήρωες και καινοτόμα σχέδια, είναι ιδιαίτερα υψηλές.   Δυστυχώς, τα σχολικά είδη, ενώ είναι αντικείμενα, που χρησιμοποιούνται, από παιδιά και ενώ, πλέον κυκλοφορούν, στην αγορά, πάρα πολλά, που μοιάζουν με παιχνίδια, δεν έχουν συμπεριληφθεί, στη νομοθεσία, για τα παιχνίδια. Η ασφάλειά τους καθορίζεται, από τη νομοθεσία, για τη γενική ασφάλεια προϊόντων, που θέτει προδιαγραφές ασφάλειας, για ενήλικες. Όμως, τα σχολικά τα δίνουμε, στα χέρια των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό να μην αγοράζουμε σχολικά, που μοιάζουν παιχνίδια. Έτσι, στυλό, που ανάβουν, μολύβια, με μικρά διακοσμητικά αυτοκόλλητα, σβύστρες που μυρίζουν, σα φρούτα, σχολικά, που μπορούν να κρεμαστούν, στο λαιμό του παιδιού, με κορδόνια μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα είδη, για την υγεία ακόμα και τη ζωή των παιδιών μας. Τα στυλό, που ανάβουν, περιέχουν λαμπτήρα και μπαταρία, που μπορεί να τα καταπιεί το παιδί μας. Τα στυλό, που μέσα τους «κολυμπούν» διάφορα καρτούν, ψαράκια, κ.λπ., περιέχουν υγρά, που δε γνωρίζουμε τι είναι και τι ζημιά θα κάνουν, στο παιδί μας, αν «πιεί»  αυτό το υγρό. Τα μακριά κορδόνια, με τα οποία κρεμάμε τα σχολικά, από το λαιμό του παιδιού μας, μπορεί να προκαλέσουν στραγγαλισμό. Είναι λοιπόν προτιμότερο να αγοράσουμε απλά σχολικά είδη.   Συχνά, αποσύρονται, από την κυκλοφορία, σχολικά είδη, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Βρίσκουμε π.χ. στην αγορά σβηστήρες, που μοιάζουν με φράουλες, που απαγορεύεται να κυκλοφορούν, γιατί είναι επικίνδυνες απομιμήσεις. Τα προϊόντα, που αποσύρονται, καταγράφονται, στο σύστημα RAPEX, που είναι προσβάσιμο, από τους καταναλωτές, στη διεύθυνση: http://www.kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1262&Itemid=27 κάνοντας κλικ στο «Άλλα προϊόντα». Είναι σημαντικό να επισκεπτόμαστε, συχνά, το σύστημα αυτό, για να ενημερωνόμαστε, για τα προϊόντα, που αποσύρονται, ώστε να προστατεύουμε τα παιδιά μας.   Επειδή κάποια σχολικά είδη, π.χ. παγουράκια κ.λπ., έρχονται, σε επαφή, με τρόφιμα, ας επισκεφτούμε τη διεύθυνση: http://www.kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1262&Itemid=27 κάνοντας κλικ στο «Τρόφιμα»., για να ενημερωθούμε, σε ποιες επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα, για μη ασφαλή προϊόντα.   Η αγορά σχολικών ειδών μπορεί να είναι μια εμπειρία συμμετοχής και μάθησης, τόσο για το γονέα όσο και για το μαθητή. Είναι μια ευκαιρία να περάσουν, μαζί, ένα όμορφο απόγευμα και να μάθουν, με ποιο τρόπο να κάνουν χρήσιμες και ευχάριστες αγορές:   ·         Πρέπει, να συζητήσουμε, με το παιδί μας, να του εξηγήσουμε και να του δώσουμε να καταλάβει τις παγίδες των διαφημίσεων, για τα σχολικά είδη καθώς και τους τρόπους, που διάφορες εταιρείες μας οδηγούν, στην υπερκατανάλωση. Είναι πολύ βασικό να καταλάβει το παιδί ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, ανάμεσα στο τι πραγματικά χρειάζεται, για το σχολείο και στο τι νομίζει ότι χρειάζεται. Πρέπει να καταλάβει ότι η «ομορφιά» των σχολικών ειδών δεν είναι, απαραίτητα, συνδεδεμένη, με τη μόδα της εποχής, αλλά, σίγουρα, επιβαρύνει το πορτοφόλι της οικογένειας. Αυτή η χρονική περίοδος μας προσφέρει μια, από τις καλύτερες ευκαιρίες, να εξηγήσουμε, στο παιδί μας, τα σωστά καταναλωτικά πρότυπα και τη στάση ζωής, που πρέπει να έχει, απέναντι στην κατανάλωση. ·         Όταν βεβαιωθούμε ότι το παιδί μας κατάλαβε τους κινδύνους, ετοιμάζουμε έναν κατάλογο, με τα είδη, που θεωρούμε απαραίτητα. Στη διαδικασία αυτή, το παιδί μας πρέπει να συμμετέχει. Αν πιστεύει ότι συναποφάσισε, μαζί μας, για τα σχολικά του είδη, θα αποφύγουμε τριβές, όταν θα κάνουμε τις αγορές μας. ·         Είναι φυσικό, έστω και μετά από όλα αυτά, το παιδί μας, κάποιες στιγμές, να παρασυρθεί, από την ποικιλία της αγοράς και να μας ζητήσει να αγοράσουμε κάποια πράγματα, τα οποία δεν είχαμε συμπεριλάβει, στον κατάλογο. Αν θεωρούμε ότι είναι περιττά, πρέπει να αρνηθούμε, έστω και αν στεναχωρήσουμε το μικρό μας καταναλωτή. ·         Μελετούμε, με προσοχή, τη σήμανση των σχολικών ειδών. Δεν πρέπει να παρασυρθούμε, από τα χρώματα και τα σχέδια των σχολικών ειδών. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε, στην πίεση του παιδιού μας, να του κάνουμε το χατίρι. ·         Πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί μας, ότι τα σχολικά είδη είναι εργαλείο μάθησης και όχι μέσο επίδειξης. ·         Τηρούμε, αυστηρά, τον κατάλογο, που μας συστήνει το σχολείο. Η έρευνα αγοράς και η σύγκριση τιμών, για το ίδιο είδος είναι απαραίτητη. Όπως προκύπτει, από έρευνες του ΚΕ.Π.ΚΑ., οι αποκλίσεις τιμών, από κατάστημα, σε κατάστημα, είναι σημαντικές. ·         Σε κάποια προϊόντα, όπως μολύβια, στυλό, γόμες, κ.α. είναι, πολλές φορές, πιο οικονομικό να αγοράζουμε συσκευασίες, που περιέχουν παραπάνω, από ένα τεμάχιο, αρκεί να είμαστε σίγουροι ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε. ·         Δεν πρέπει να αγοράζουμε σχολικά είδη, που μοιάζουν, με τρόφιμα. Κανονικά, τέτοια προϊόντα δεν πρέπει να κυκλοφορούν, στην αγορά. Επειδή, όμως, συχνά, «ξεφεύγουν», από τους ελέγχους της Πολιτείας, ας «έχουμε και εμείς το νου μας». ·         Δεν πρέπει να αγοράζουμε σχολικά είδη, που μυρίζουν, σαν τρόφιμα (σβύστρες κ.λπ.) Οι μυρωδιές προέρχονται, από χημικές αρωματικές ουσίες, που, ίσως, αποδειχθούν, αργότερα, ακατάλληλες. Η μυρωδιά, όμως, παρασύρει τα παιδιά, να τα βάλουν στο στόμα. ·         Η ασφάλεια των σχολικών ειδών πρέπει να είναι το κυρίαρχο κριτήριο, για την αγορά τους. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα σχολικά, που μοιάζουν, με παιχνίδια, δεν πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας, με τα παιχνίδια. Έτσι, στυλό που ανάβουν, μολύβια, με μικρά διακοσμητικά αυτοκόλλητα, σβύστρες, που μυρίζουν, σα φρούτα, μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα είδη, για την υγεία ακόμα και τη ζωή των παιδιών μας. ·         Τα παιδιά δεν πρέπει να φορτώνονται, με σχολικά είδη, που ζυγίζουν, πάνω από το 1/10 του βάρους τους.   Το ΚΕ.Π.ΚΑ.

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις


Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.»
Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά:
το σχέδιο νόμου
την αιτιολογική του έκθεση
Παρατίθεται ακολούθως το ακριβές εισαγωγικό απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου:
«Το παρόν νομοσχέδιο εισάγει ένα σύνολο θεσμικών παρεμβάσεων στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας, που στόχο έχουν να ενισχύσουν και επεκτείνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να βελτιώσουν ουσιωδώς κρίσιμες πτυχές της καθημερινότητας τους, αλλά καί να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.
Το πρώτο μέρος (Μέρος Α’) συγκροτείται από ένα σύνολο διατάξεων που έχουν στόχο την επιτάχυνση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η οποία επήλθε με το ν. 4387/2016 (Α’ 85). Με το νόμο αυτό υλοποιείται η πλήρης αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, του οποίου οι γενικές αρχές είναι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και αρχών για όλους τους ασφαλισμένους, απώτερος σκοπός είναι η κατάργηση της εκτεταμένης πολυνομίας, η οποία είχε ως επακόλουθο τη δημιουργία έντονων κοινωνικών ανισοτήτων. Η ασφαλιστική αυτή μεταρρύθμιση καθιερώνει πλήρη ισονομία, μέσω της ουσιαστικής ενοποίησης του προϋπάρχοντος συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με θέσπιση ενιαίων κανόνων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, διευθετούνται διοικητικής φύσεως ζητήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και επιλύονται χρόνια προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των ασφαλισμένων. Προς τον τελευταίο σκοπό προβλέπεται λ.χ. η άτοκη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών προς τους δικαιούχους, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με πάσης φύσεως οφειλές του κάθε δικαιούχου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι επιλύεται με ενιαίο τρόπο ένα διαρκές πρόβλημα στις περιπτώσεις επιστροφής εισφορών, οι οποίες τελικά δεν οφείλονταν από τους ασφαλισμένους. Περαιτέρω, με ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στο εν λόγω μέρος του νομοσχεδίου προβλέπεται η αποσύνδεση της υποχρέωσης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. από την ιδιότητα του εγγεγραμμένου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή του εγγεγραμμένου στον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Παύει, έτσι, η άδικη μεταχείριση που ισχύει ως σήμερα σε βάρος συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών, οι οποίοι είχαν υποχρέωση καταβολής εισφορών ανεξάρτητα από την πραγματική άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και η υποχρέωση αυτή συνδέεται πλέον με την άσκηση δραστηριότητας, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων. Επιπροσθέτως, με επιμέρους ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου ενθαρρύνεται η διαδικασία κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης των πασχόντων από φυχικά νοσήματα. Προς το σκοπό αυτό, εισάγονται διατάξεις για τη μη αναστολή ή περικοπή της αναπηρικής τους σύνταξης σε περίπτωση ανάληψης εργασίας, εφόσον αυτή ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.
Το δεύτερο μέρος (Μέρος Β’) του παρόντος σχεδίου νόμου περιλαμβάνει ένα πλέγμα διατάξεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Μολονότι βεβαίως η βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας επιτυγχάνεται πρωτίστως στο επίπεδο της απονομής ουσιαστικών δικαιωμάτων, είναι γνωστό ότι μόνη η τυπική αναγνώριση των δικαιωμάτων δεν εγγυάται και την πραγματική απόλαυσή τους από τους δικαιούχους. Καθοριστική παράμετρο σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η ενίσχυση των συνοδευτικών θεσμικών εργαλείων που ενθαρρύνουν την συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο. Ακόμα και όταν το δίκαιο αναγνωρίζει δικαιώματα ή επιβάλλει υποχρεώσεις σε επαρκές επίπεδο, η απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου της συμμόρφωσης και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες απειλεί να ματαιώσει την πρακτική εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, ενθαρρύνοντας τις παραβάσεις. Παράμετροι όπως η διάρκεια και το κόστος της δίκης, η στελέχωση και οι αρμοδιότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών, η ευχέρεια πρόσβασης σε αποδεικτικά μέσα κλπ., επηρεάζουν καθοριστικά την τήρηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Η ενίσχυση των ελεγκτικών και δικαιοδοτικών μηχανισμών αποκτά επείγοντα χαρακτήρα ιδίως σε πεδία όπως η εργατική νομοθεσία, όπου αφενός η οικονομική και αποδεικτική δυσκολία των εργαζομένων να υποστηρίξουν έναν μακρόχρονο και δαπανηρό δικαστικό αγώνα και αφετέρου η πρακτική δυσκολία ελέγχου των παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων εκ μέρους των αρμοδίων κρατικών αρχών ενδέχεται να ματαιώσουν τον ίδιο τον προστατευτικό σκοπό του νομικού πλαισίου. Μάλιστα, ιδίως στο πεδίο αυτό, η βελτίωση της συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εργατική και την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία δεν διασφαλίζει απλώς τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά επιπροσθέτως συμβάλλει θετικά στα δημόσια έσοδα και εξαλείφει το αθέμιτο πλεονέκτημα που αποκτούν οι παραβάτες έναντι των νομοταγών ανταγωνιστών τους.
Το παρόν σχέδιο νόμου παρεμβαίνει και στα δύο αυτά επίπεδα βελτίωσης της προστασίας των εργαζομένων. Καταρχάς, στο επίπεδο των ουσιαστικών δικαιωμάτων, οι διατάξεις που περιλαμβάνει το παρόν σχέδιο νόμου λειτουργούν προστατευτικά για τους εργαζόμενους σε δύο κυρίως κατευθύνσεις: Αφενός, επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής υφιστάμενων εργατικών δικαιωμάτων, προκειμένου να καλύψουν πρόσθετους τρόπους οργάνωσης του οικογενειακού βίου (όπως π.χ. στις περιπτώσεις απόκτησης τέκνου μέσω παρένθετης μητρότητας ή υιοθεσίας). Αφετέρου, αντιμετωπίζουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο καταστάσεις που παραδοσιακά το δίκαιό μας εκλάμβανε ως εντελώς εξαιρετικές, αλλά κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης έπληξαν τους εργαζομένους με ιδιαίτερη σφοδρότητα και συχνότητα, όπως λ.χ. η οφειλή δεδουλευμένων μισθών και η συνακόλουθη ολοένα και συχνότερη άσκηση εκ μέρους των εργαζομένων δικαιωμάτων όπως αυτά που απορρέουν από τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας (άρθρο 7 του ν. 2112/1920).
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το παρόν σχέδιο νόμου ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των εργαλείων ελέγχου και επιβολής της εργατικής νομοθεσίας τόσο από τα δικαστήρια όσο και από την διοίκηση. Βασικός σκοπός των θεσμικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου είναι η αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους χώρους εργασίας. Η αδήλωτη, υποδηλωμένη και ανασφάλιστη εργασία παραβιάζει βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, συνιστά επιβραδυντικό και στρεβλωτικό παράγοντα της οικονομίας, νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, μειώνει τα δημόσια έσοδα και αποδυναμώνει το ασφαλιστικό σύστημα, υπονομεύοντας την ικανότητά του να ανταποκριθεί στην κοινωνική του αποστολή. Υπηρετώντας την κεντρική πολιτική προτεραιότητα για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στους χώρους δουλειάς, με τις προτεινόμενες διατάξεις ισχυροποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ώστε να θωρακιστεί κατά το δυνατό η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και να διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών. Παρομοίως, αξιοποιείται πλέον με αυξημένη βαρύτητα ως κύρωση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας ο αποκλεισμός του παραβάτη εργοδότη από δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς. Ο αποκλεισμός των ασυνεπών εργοδοτών από το δημόσιο χρήμα αποτελεί ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό κίνητρο συμμόρφωσής των επιχειρήσεων με την εργατική νομοθεσία. Επίσης ενισχύεται σημαντικά ο πρωτεύων ελεγκτικός και κυρωτικός ρόλος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) τόσο με απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου των παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων όσο και με την επαύξηση των στοιχείων που οφείλουν να αναρτούν οι εργοδότες ή να επιδεικνύουν οι ελεγχόμενοι.
Στην ίδια κατεύθυνση, της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, επιταχύνεται σημαντικά η εκδίκαση των κρισιμότερων περιπτώσεων εργατικών διαφορών: των δικών για οφειλόμενους μισθούς και των δικών σχετικά με το κύρος της απόλυσης. Έτσι, με την προσαρμογή του θεσμού της διαταγής πληρωμής στις ιδιαιτερότητες των μισθολογικών αξιώσεων, ο εργαζόμενος θα μπορεί πλέον πολύ ευκολότερα και συχνότερα να αποκτά εκτελεστό τίτλο κατά του εργοδότη του για οφειλόμενους μισθούς μέσα σε λίγες μόλις εργάσιμες ημέρες. Αντιστοίχως, η ταχεία εκδίκαση των αγωγών για άκυρη απόλυση θα προσφέρει αφενός αποτελεσματική δικαστική προστασία για τον εργαζόμενο και ταχεία εκκαθάριση της νομικής αβεβαιότητας για τον εργοδότη. Τέλος, σε επίπεδο συλλογικού εργατικού δικαίου, ενισχύεται το πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης μεταξύ εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων.
Στο τρίτο μέρος (Μέρος Γ’) του παρόντος νομοσχεδίου περιλαμβάνονται πρόσθετες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες συντείνουν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και βελτίωσης της προστασίας τους, ιδίως εφόσον προσεγγισθούν υπό το φως των διατάξεων που προηγούνται. Περιλαμβάνονται έτσι διατάξεις που επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν υφιστάμενες ρυθμίσεις ή να άρουν εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρακτική άσκηση κύριων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Προβλέπεται λ.χ. ότι ο άνεργος, ο οποίος έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη και έλυσε τη σύμβαση, λαμβάνει επίδομα ανεργίας, ενώ μέχρι σήμερα μπορούσε να το λάβει μόνο εφόσον προσκόμιζε τη δικαστική απόφαση που του επιδίκαζε την αποζημίωση απόλυσης. Αίρεται έτσι ένα σημαντικό εμπόδιο για την άσκηση εκ μέρους των εργαζομένων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Επιπροσθέτως, καθίστανται ευνοϊκότερες οι προϋποθέσεις χορήγησης στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους οικονομικού βοηθήματος, παρεμφερούς σκοπού με την επιδότηση ανεργίας, ενώ επεκτείνεται ο σκοπός της καταβολής της ήδη προβλεπόμενης εισφοράς στους εν λόγω ασφαλισμένους, ώστε να παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα εκπόνησης στοχευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησής τους.
Με το τέταρτο μέρος (Μέρος Δ’) του παρόντος νομοσχεδίου εισάγονται μια σειρά μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότιμης μεταχείρισης των Ατόμων με Αναπηρίες, της πλήρους απόλαυσης θεμελιωδών δικαιωμάτων εκ μέρους τους αλλά και της διευκόλυνσης της ζωής και της καθημερινότητας τους. Παράλληλα μέσω των προτεινόμενων ρυθμίσεων προωθείται η αντιμετώπιση των ατόμων αυτών όχι ως άτομα με ανάγκες αλλά ως άτομα με δυνατότητες, τις οποίες το κράτος οφείλει να αναγνωρίσει, ώστε να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
Από τον ορισμό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υιοθετεί για την αναπηρία προκύπτει ότι πέραν του στοιχείου της εγγενούς διαφορετικότητας που καθορίζεται στη βάση μιας ιατρικής διάγνωσης, ο ρόλος του περιβάλλοντος, ως επιβαρυντικού παράγοντα μέσω των εμποδίων του ή ως επιβοηθητικού παράγοντα λόγω των βοηθημάτων που παρέχει, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο βαθμό της δυσκολίας που η αναπηρία δημιουργεί στο άτομο. Την ίδια επιρροή ασκούν και οι κοινωνικές αντιλήψεις, με επίδραση είτε ανασταλτική είτε προωθητική στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων αυτών.
Στην Ελλάδα ζουν πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα με αναπηρία. Η μη «ορατότητά» τους από το κοινωνικό σύνολο αποτελεί συνέπεια της κοινωνικής κατασκευής της αναπηρίας, συνέπεια της ελλιπούς προσβασιμότητάς τους στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, συνέπεια των εγκαθιδρυμένων στερεοτύπων και νοοτροπιών. Αποτελεί συνέπεια του τρόπου που το ίδιο το πρόσωπο με αναπηρία βλέπει τον εαυτό του ετεροπροσδιοριζόμενο μέσα από το πρίσμα της κοινωνίας στην οποία ανήκει και ζει.
Καθώς η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες διαγιγνώσκει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης και απομόνωσης των ατόμων αυτών, καλείτα κράτη να τον αποσοβήσουν εφαρμόζοντας το κανονιστικό περιεχόμενό της προς το σκοπό της ενεργότερης και εναργέστερης συμμετοχής του ατόμου στην κοινωνικοοικονομική ζωή. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το μέρος Δ’ του παρόντος νομοσχεδίου στοχεύει στην εξειδίκευση, αποσαφήνιση και υποβοήθηση της εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης και στην αντιστροφή της παγιωμένης αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρίες ως ατόμων υψηλής ευαλωτότητας με διαρκώς συρρικνούμενο βαθμό συμμετοχής. Επιπλέον οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην κατάρριψη αναχρονιστικών στερεοτύπων που αντιλαμβάνονται ως ολοκληρωμένο άνθρωπο μόνο τον (κυριολεκτικά και μεταφορικά) «όρθιο» άνθρωπο, που θέτουν κάθε μορφής αναπηρία εκτός του φάσματος της κανονικότητας, που καθιστούν άνευ ετέρου περιθωριακά τα ζητήματα του αναπηρικού κινήματος και που καταφάσκουν σοβαρούς αποκλεισμούς των ατόμων με αναπηρία σε όλο το φάσμα των δικαιωμάτων τους. Οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου αποσκοπούν στο να αποτελέσουν όπλο στη μάχη κατά του θεσμικού ρατσισμού, υπό τη σκιά του οποίου δημιουργούνται και παγιώνονται σοβαρές διακρίσεις στις δομές της κοινωνίας, καθώς ο περιορισμός των δικαιωμάτων και των επιλογών συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων που παρεκκλίνουν με οποιονδήποτε τρόπο από τα κυρίαρχα κανονιστικά πρότυπα (εν προκειμένω αυτά της σωματικής, αισθητηριακής, ψυχικής αρτιμέλειας) τείνει να κατοχυρώνεται θεσμικά μέσα από πρακτικές, διαδικασίες και κανονιστικά μέτρα, τα οποία θεσμοπο ιού νται και γίνονται ανεκτά τόσο από τη διοίκηση όσο και από την κοινωνία. Στην κατεύθυνση της πραγμάτωσης ουσιαστικής ισονομίας, οι ρυθμίσεις του τετάρτου μέρους του παρόντος νομοσχεδίου ενσωματώνουν νομοθετικές επιλογές προς το σκοπό της ανεμπόδιστης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις πτυχές της ζωής και της συνολικής θωράκισης των δικαιωμάτων τους.
Με το πέμπτο μέρος (Μέρος Ε’) του παρόντος νομοσχεδίου ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
Οι παρεμβάσεις της κοινωνικής εργασίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και εκτείνονται από την ατομική συμβουλευτική έως την αξιολόγηση και το σχεδίασμά προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και τη διαμόρφωση εθνικής κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την κοινωνική ένταξη των περισσότερο ευάλωτων στρωμάτων.
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα έπληξαν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τα παραδοσιακά ασθενέστερα και πιο ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας μας αλλά και νέες ομάδες του πληθυσμού που εξωθούνται στα όρια της επιβίωσης, δοκιμάζοντας τα όρια της κοινωνικής συνοχής. Ως αποτέλεσμα, ολοένα ευρύτερες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, απευθύνονται στον κοινωνικό λειτουργό προσβλέποντας σε υποστήριξη και βοήθεια. Ο πολύπλευρος χαρακτήρας των θεματικών παρέμβασης των κοινωνικών λειτουργών και η πολυεπίπεδη επαγγελματική τους δραστηριοποίηση, όπως και η σημασία του λειτουργήματος τους για το κοινωνικό σύνολο, καθιστούν αναγκαία και επιβεβλημένη την οργάνωση και λειτουργία ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού είναι αναγνωρισμένο, με σαφείς υποχρεώσεις και δικαιώματα (ν.δ. 4018/59, π.δ. 50/1989, π.δ. 23/92). Οι κοινωνικοί λειτουργοί (π.δ. 50/1989) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα πλήθος τομέων της κοινωνικής προστασίας: κοινωνική πρόνοια, υγεία, ψυχική υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση. Σήμερα στην Ελλάδα, οι εν ενεργεία κοινωνικοί λειτουργοί υπολογίζονται στους 10.000.
Με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πέμπτο μέρος του νομοσχεδίου καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή στο ν.π.δ.δ. όλων των επαγγελματιών του κλάδου. Εξασφαλίζεται, έτσι, ένα αξιόπιστο πλαίσιο καταγραφής όλων των επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών καθώς και η τήρηση των όρων απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ενώ κατοχυρώνεται η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του λειτουργήματος. Παράλληλα, αναδεικνύεται ένας θεσμικός συνομιλητής στην διαμόρφωση στρατηγικής κοινωνικής πολιτικής. Η οργάνωση και λειτουργία του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ως ν.π.δ.δ. αναμένεται να δώσει ώθηση στην εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που θα βασίζονται όχι μόνο σε επιστημονική γνώση αλλά, κυρίως, στη γνώση του πεδίου και των κάθε φορά ιδιαιτεροτήτων, από ένα σώμα λειτουργών πιστοποιημένων, ελεγχόμενων και αξιόπιστων στις σχέσεις τους με την πολιτεία.»

forin.gr