Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, που μας αδυνατίζουν, οικονομικά!


Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, αυξάνονται οι καταγγελίες, για τα ινστιτούτα αδυνατίσματος και τα γυμναστήρια. Το καλοκαίρι έφτασε και κάποιοι εκμεταλλεύονται την επιθυμία μας να «βγούμε στις παραλίες», με ωραίο σώμα. Έτσι, πιστεύουμε ό,τι υπόσχεση μας δοθεί και υπογράφουμε συμβόλαια, με ινστιτούτα ή γυμναστήρια, τα οποία συνήθως, ανέρχονται, σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Αν αλλάξουμε γνώμη, είτε πριν αρχίσουμε τις επισκέψεις είτε μετά, τις περισσότερες φορές, αντιμετωπίζουμε την άρνηση της επιχείρησης να ακυρώσει ή να διακόψει το συμβόλαιο. Μας δημιουργούν την εντύπωση ότι, από στιγμή που υπογράψαμε ένα συμβόλαιο, πρέπει να πληρώσουμε, είτε πάρουμε υπηρεσίες, είτε όχι. Και, όμως, αυτό είναι ψέμα. Επειδή το καλοκαίρι έφτασε, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουμε:

Σύμφωνα με την 29-10-2007, Υπουργική Απόφαση, Ζ1-1262 έχουμε τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Στη σύμβαση, η οποία υπογράφεται, ανάμεσα στις μονάδες αδυνατίσματος, στα γυμναστήρια και στους Καταναλωτές, πρέπει να αναγράφεται το όνομα, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, η πλήρης διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης, το όνομα αυτού, που υπογράφει τη σύμβαση, από την πλευρά της επιχείρησης, ο αριθμός αδείας λειτουργίας της επιχείρησης, η χρονολογία και ο τόπος κατάρτισης της σύμβασης, η αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών, ο αριθμός και η διάρκεια των συνεδριών, οι δωρεάν υπηρεσίες, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, η ολική επιβάρυνση του καταναλωτή, με ανάλυση της αξίας κάθε υπηρεσίας, οι όροι πληρωμής και το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η σύμβαση πρέπει να συνοδεύεται, από έντυπο υπαναχώρησης.
 2. Ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει, αναιτιολόγητα, εντός 30 ημερών, με την αποστολή γραπτής δήλωσης, προς την επιχείρηση.
 3. Ο καταναλωτής δικαιούται, οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να καταγγείλει τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται εκκαθάριση των υπηρεσιών, που παρασχέθηκαν και αυτών, που υπολείπονται. Επίσης, η επιχείρηση δικαιούται να παρακρατήσει ένα ποσό μέχρι 2,5% του υπολοίπου της σύμβασης, πέραν του ποσού, που αντιστοιχεί, στις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες.
 4. Τυχόν εκπτώσεις, που συμφωνήθηκαν, κατά τη σύναψη της σύμβασης, εξακολουθούν να ισχύουν και στην περίπτωση της καταγγελίας και διακοπής της σύμβασης.
 5. Απαγορεύεται η είσπραξη οποιαδήποτε προκαταβολής, που υπερβαίνει το 2,5% του συνολικού ποσού της σύμβασης, πριν αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης.
 6. Εάν η πληρωμή της επιχείρησης γίνεται, με πίστωση, που χορηγείται, από Τράπεζα, η υπαναχώρηση ή η καταγγελία της σύμβασης συνεπάγεται διακοπή πληρωμών, για το μέρος των υπηρεσιών, που δεν παρασχέθηκε.
 7. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να επιστρέψει, εντός των 30 ημερών, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ή να απαλλάξει τον Καταναλωτή, από τα ποσά, που αναλογούν, στο υπόλοιπο της σύμβασης.

Από τη υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης, τα παράπονα και οι καταγγελίες των καταναλωτών, για τις επιχειρήσεις αυτές, άρχισαν να μειώνονται. Ενώ, το 2002 βρισκόταν, στην 1η θέση των παραπόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ., κατέχοντας ποσοστό 24,22% το 2014, υποχώρησαν στην 11η θέση, κατέχοντας ποσοστό μόλις 1,87%.

Δυστυχώς, όμως, η εικόνα αυτή αμαυρώνεται, από κάποια ινστιτούτα αδυνατίσματος, που:

 • Αρνούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία.
 • Αρνούνται να αποδεχτούν την ακύρωση της σύμβασης, μέσα στην περίοδο υπαναχώρησης.
 • Αρνούνται να προβούν, σε εκκαθάριση υπηρεσιών.
 • Παραπλανούν τους καταναλωτές, με τον ισχυρισμό ότι η ακύρωση επιτρέπεται μόνον τις πρώτες 30 ημέρες ή δεν επιτρέπεται καθόλου.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. καλεί:

 • Τους καταναλωτές, να μην παρασυρόμαστε, από δώρα – λαχνούς κ.λπ. Αν θέλουμε να αδυνατίσουμε ή να περιποιηθούμε τον εαυτό μας, το κάνουμε, με δική μας σκέψη και απόφαση.
 • Τους καταναλωτές, να μην αποδεχόμαστε παραβίαση του νόμου και των δικαιωμάτων μας και να καταγγέλλουμε τις περιπτώσεις – αυτές.
 • Την Πολιτεία να εποπτεύει την αγορά, να συνεχίσει να επιβάλλει κυρώσεις, ακόμα και κλείσιμο επιχειρήσεων, να δημοσιοποιεί τα ονόματα των ινστιτούτων, που παρανομούν, ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.

Επικίνδυνο το σολάριουμ!!!


Πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι το τεχνητό μαύρισμα (σολάριουμ) είναι ένας ασφαλής τρόπος μαυρίσματος. Όμως, η επιστημονική επιτροπή, για τα καταναλωτικά προϊόντα, της Ε.Ε. επισήμανε ότι επειδή η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας, για τεχνητό μαύρισμα, άρχισε να κατακτά την αγορά, μετά το 1990, δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα, για τα πλήρη αποτελέσματά της, στην υγεία μας. Θα χρειαστούν πολλά, ακόμη, χρόνια, για να έχουμε πλήρως τεκμηριωμένη άποψη, εάν το τεχνητό μαύρισμα προκαλεί καρκίνο του δέρματος. Όμως, η Επιστημονική Επιτροπή θεωρεί πολύ πιθανό ότι η χρήση των σολάριουμ, που χρησιμοποιούν είτε UVB ακτινοβολία, είτε UVA ακτινοβολία, συνδέεται, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κακοήθους μελανώματος ή μελανώματος, στα μάτια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε, από τα κράτη – μέλη, να εντείνουν τους ελέγχους ασφάλειας των σολάριουμ και των υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος, που παρέχονται, από ινστιτούτα ομορφιάς και αδυνατίσματος και γυμναστήρια. Επίσης, ζήτησε, από τη βιομηχανία, μέχρι το τέλος του 2011, να προετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό, για τους χειριστές των σολάριουμ, κώδικα δεοντολογίας, για το πώς πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος, από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις και συμβουλές και προειδοποιήσεις, για τους καταναλωτές, που θέλουν να μαυρίσουν, με τεχνητά μέσα.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δεν πιστεύει, σε κώδικες δεοντολογίας, ούτε, σε διετείς προθεσμίες, όταν κινδυνεύει η υγεία των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, ενημερώνουμε τους καταναλωτές:
· Τα σολάριουμ πρέπει να πληρούν τους κανόνες ασφαλείας, που θέτει η οδηγία, για τις συσκευές χαμηλής τάσης, (2006/95/EC), το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας (EN 60335-2-27), ο κανονισμός, για τους ελέγχους ασφάλειας των προϊόντων, (765/2008/EC) και η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/EC). Ο κανονισμός 765/2008/EC επιτρέπει, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να ελέγξουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, για μη ασφαλή σολάριουμ, ανεξάρτητα, από το γεγονός ότι αυτά χρησιμοποιούνται, από καταναλωτές ή από επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος, σε καταναλωτές.
· Η UV ακτινοβολία ενός σολάριουμ δεν πρέπει να ξεπερνά 0,3 W/ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε κάποια κράτη – μέλη, ακόμα και το 90% των σολάριουμ υπερέβαινε το όριο αυτό.
· Η χρήση των σολάριουμ πρέπει να αποφεύγεται:
· από ανθρώπους, κάτω των 18 ετών, γιατί ο κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος είναι ιδιαίτερα υψηλός, σε αυτές τις ηλικίες, όταν καταφεύγουν, στο τεχνητό μαύρισμα.
· από ανθρώπους, με κρεατοελιές.
· από ανθρώπους, με μελάνωμα ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος.
· από ανθρώπους, με ανοιχτό χρώμα δέρματος ή φακίδες.
· Ο χρόνος παραμονής, στο σολάριουμ, εξαρτάται, από τον τύπο του δέρματός μας.
· Η προφύλαξη των ματιών είναι απαραίτητη, εάν θέλουμε να μαυρίσουμε, με αυτόν τον τρόπο.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνιστά, στους καταναλωτές να αποφεύγουν το τεχνητό μαύρισμα.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.

Ξυπνήστε τον μεταβολισμό σας: Συμβουλές για να κάψετε εύκολα το λίπος


Αν θέλεις να αδυνατίσεις και να διατηρήσεις το βάρος σου, δώσε στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται: έναν ενεργό μεταβολισμό. Ακολούθησε τους παρακάτω κανόνες και δεν θα χάσεις!

1. Δυνάμωσέ το μεταβολισμό με πρωτεΐνη

«Τρώγοντας 5 με 6 μικρά γεύματα την ημέρα και συμπεριλαμβάνοντας σε κάθε πιάτο μία πηγή άπαχης πρωτεΐνης, όπως τυρί με χαμηλά λιπαρά, φασόλια, κοτόπουλο, ψάρι, ή φυστικοβούτυρο, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχύσεις το μεταβολισμό και να νιώθεις όλη μέρα γεμάτη ενέργεια» τονίζει η Amanda Carlson-Phillips, αντιπρόεδρος διατροφής κι έρευνας του Core Performance.

2. Γίνε οπαδός του πράσινου τσαγιού (αν δεν έχεις ήδη γίνει)

«Πίνοντας αρωματικό πράσινο τσάι, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να λάβεις το EGCG, ένα συστατικό που είναι γνωστό για την επιτάχυνση που προσφέρει στο μεταβολισμό» εξηγεί η Carlson-Phillips. «Τρία φλιτζάνια πράσινο τσάι την ημέρα μπορούν να αυξήσουν το μεταβολισμό μέχρι και 10%» προσθέτει.

3. Μην φοβάσαι τα όργανα γυμναστικής

«Μπορούν με τη σειρά τους να σε βοηθήσουν να αποκτήσεις υγιεινές συνήθειες και συνέπεια στο πρόγραμμά σου. Ζήτα από τον γυμναστή να σου δείξει πώς μπορείς να εντάξεις το πρόγραμμά σου στα όργανα ή να σου βγάλει ένα καινούριο» προτείνει η Angela Corcoran, διευθύντρια εκπαίδευσης στο Cybex Research Institute.

4. Φάε σολομό

Όπως τονίζει η Ilyse Schapiro, διαιτολόγος και πιστοποιημένη διατροφολόγος, ο σολομός είναι μία πλούσια πηγή ωμέγα 3 λιπαρών κι εκτός από καλά λιπαρά περιέχει και πρωτεΐνη. Ο σολομός είναι τέλειος για την καύση του λίπους κι επίσης τα ωμέγα 3 λιπαρά αυξάνουν τον μεταβολισμό και σε βοηθούν να αισθάνεσαι χορτάτη.

5. Χρησιμοποίησε ελαιόλαδο

Είτε το πιστεύεις είτε όχι, το ελαιόλαδο βοηθά στην απώλεια βάρους. Το ελαιόλαδο περιέχει καλά λιπαρά, τα οποία ενεργοποιούν το μεταβολισμό και σε βοηθούν να κάψεις λίπος.

6. Μείωσε την κατανάλωση των υδατανθράκων

«Μείνε μακριά από επεξεργασμένα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, από το πρόχειρο φαγητό, ακόμη κι από τους χυμούς» λέει ο Michael Mountain, συγγραφέας του Ultimate Fat Loss Solution. Εστίασε στην πρωτεΐνη, η οποία αυξάνει το μεταβολισμό 30% μέχρι και για 12 ώρες.

7. Αποτοξίνωσε τον οργανισμό σου

Μια εποχιακή αποτοξίνωση είναι ένας καλός τρόπος για να καθαρίσεις τον οργανισμό σου από τις τοξίνες, να επιταχύνεις το μεταβολισμό και να ενισχύσεις τη συνολική σου υγεία. Καλό όμως είναι να αποφύγεις τις extreme δίαιτες, οι οποίες κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

8. Πίνε αρκετά υγρά

«Πίνε πολλά υγρά. Ένα αφυδατωμένο σώμα θα επιβραδύνει το μεταβολισμό και θα αυξήσει την πείνα και νωθρότητα» εξηγεί η διατροφολόγος.

9. Πίνε νερό με λεμόνι

«Τα θρεπτικά ένζυμα του λεμονιού και οι ίνες, θα κάνει το πεπτικό σου σύστημα να κινηθεί έτσι ώστε να είναι πιο εύπεπτα όλα όσα τρως μέσα στην ημέρα» υποστηρίζει η γνωστή διατροφολόγος του Hollywood, Cheryl Wheeler Duncan.

10. Μικρά γεύματα πιο συχνά

Το έχεις ξανακούσει αλλά επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως. Η Susie Akers, διαιτολόγος – γαστρεντερολόγος, συνιστά την κατανάλωση τριών-τεσσάρων γευμάτων την ημέρα αντί για δύο για να κρατιέται σε εγρήγορση ο μεταβολισμός και να αποφευχθούν οι μεγάλες μερίδες στα γεύματα.

joytv.gr

6 λιχουδιές με σχεδόν μηδαμινές θερμίδες


Για να απολαύσεις τη θάλασσα με τον καλύτερο τρόπο…
Θάλασσα και ήλιος με λίγες θερμίδες, αλλά με μπόλικη γεύση!

1.Φρούτα

Κομμάτια από καρπούζι, ροδάκινο ή πεπόνι σε μικρές πλαστικές σακούλες με πάγο.

2.Σάντουιτς

Ψωμί ολικής με τυρί και γαλοπούλα (αν θέλεις μαρούλι και ντομάτα να τα έχεις ξεχωριστά σε σακουλάκια και να τα βάλεις τελευταία στιγμή στο σάντουιτς για να μην μουλιάσει το ψωμί).

3.Ωμά λαχανικά

Δοκίμασε σέλινο, καρότα, αγγούρι, κολοκύθι, ντομάτες ή ό,τι άλλο λαχανικό είναι διαθέσιμο.

4.Κουλούρια

Πλούσια σε υδατάνθρακες, τα κουλούρια γεμίζουν το στομάχι. Αν είναι ολικής άλεσης ακόμη καλύτερα.

5.Μπάρες δημητριακών

Μπορείς να τις έχεις μαζί σου και να τις καταναλώσεις εκείνη την ώρα.

6.Φρουτοσαλάτα

Ανακάτεψε φέτες ή κομμάτια ανανά, ακτινίδιο, μάνγκο, φράουλα ή ο,τιδήποτε άλλο βρεις. Μπορείς να προσθέσεις ξηρούς καρπούς για ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση.

Φτιάχνω κεραλοιφή με τη συνταγή των γιαγιάδων μας


Stop Alimentarius

Το μελισσοκέρι είναι χρήσιμο σε άπειρες εφαρμογές, όμως από μόνο του δε διαθέτει ενυδατικές ιδιότητες. Δρα σαν αδιαβροχοποιητής (όπως η βαζελίνη) και προστατεύει από τις εξωτερικές απώλειες και την εξάτμιση της υγρασίας του δέρματος.

Όταν όμως συνδυαστεί με ελαιόλαδο,

Δείτε την αρχική δημοσίευση 548 επιπλέον λέξεις

Δείτε τη μάσκα ομορφιάς που θα εξαφανίσει τις ρυτίδες σας


Ένα είναι σίγουρο, πως αυτή τνη περίοδο δεν είστε για…ανοίγματα. Αν, λοιπόν, κάτι σας ενοχλεί στην εμφάνισή σας και βλέπετε πως ένα…λίφτινγκ θα σας ανανέωνε δεν χρειάζεται να πάτε αμέσως σε ένα πλαστικό χειρουργό αλλά μπορείτε να βρείτε τη λύση στο σπίτι σας.

Για την μάσκα…λίφτινγκ θα χρειαστείτε

1/2 φλιτζάνι βρώμη

1/2 φλιτζάνι ζεστό νερό

και

1 ασπράδι αυγού

Αρχικά ανακατεύετε τη βρώμη με το νερό, ενώ χτυπάμε το ασπράδι του αυγού και το προσθέτουμε στο μείγμα της βρώμης. Μόλις κρυώσει, απλώνετε την κρέμα σε λαιμό και πρόσωπο και την ξεπλένετε με χλιαρό νερό μετά από 15 λεπτά.

Μπορείτε να επαναλάβετε τη μάσκα μια φορά την εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Πηγή: http://www.queen.gr

Η ώρα της παραλίας: 4 tips που θα σε βοηθήσουν να φοράς με…αυτοπεποίθηση το μαγιό σου!Προβολή φωτογραφίας.


Ποιος φοβάται το σώμα του; Όχι εμείς!

Είναι τόσο σημαντικό να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Όλα πηγάζουν από εκεί. Συναντώ καθημερινά γύρω μου ανθρώπους όμορφους, έξυπνους, μορφωμένους, γεμάτους ανασφάλειες. Αυτή η λέξη, ναι, για την ανασφάλεια μιλάω, μπορεί να κάνει μεγάλο κακό. Θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε όλοι μας ότι είμαστε ξεχωριστοί. Θα πρέπει να δεχτούμε τον εαυτό μας ως έχει, με τα προτερήματα αλλά και με τα ελαττώματά του. Κανείς δεν είναι τέλειος, γιατί πρέπει να είσαι εσύ; Δυναμικότητα και αυτοσεβασμός, είναι οι δύο λέξεις κλειδιά που θα σας σώσουν. Οκ, σας έπεισα νομίζω, οπότε πάμε να λύσουμε το πρόβλημα δεκάδων γυναικών αλλά και αντρών (μην κρύβεστε)

Η ώρα της παραλίας έχει φτάσει και όσοι δε νιώθετε πολύ cool με το σώμα σας, ιδού μερικά χρήσιμα tips που θα σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε:

– To σωστό μαγιό: Επιλέγοντας το σωστό μαγιό, έχετε κάνει τη μισή δουλειά. Φορέστε αυτό που ταιριάζει στο σωματότυπό σας αλλά και στο στυλ σας. Πηγαίνετε μαζί για ψώνια με ένα άτομο που σας αγαπά και σας ξέρει καλά. Η βοήθειά του θα είναι πολύτιμη. Μην ακολουθείτε τυφλά τις τάσεις. Αν έχετε κάποια παραπανίσια κιλά σίγουρα το Brazilian τύπου μαγιό δε θα είναι για εσάς. Μην περιμένετε να νιώθετε άνετα φορώντας το. Όσο για τους άντρες; Μη φοράτε κοντά μαγιό αν δε διαθέτετε το ανάλογο κορμί που μπορεί να το υποστηρίξει. Προσοχή και στο λάστιχο. Αν η κοιλιά σας δεν είναι το ατού σας, μην πάρετε ό,τι πιο στενό υπάρχει- Φάτε σωστά: Αν φάτε μια βάφλα γεμάτη μερέντα και μπισκότο, πριν βγείτε στην παραλία, σας υπογράφουμε με βεβαιότητα ότι δε θα νιώθετε ωραία. Φάτε άφθονα φρούτα και λαχανικά. Οι λιπαρές τροφές θα σας φουσκώσουν και αυτομάτως θα νιώθετε πιο χοντροί από ότι είσαστε στην πραγματικότητα- Γυμναστήριο και ενυδάτωση: Το καλοκαίρι οι περισσότεροι από εμάς παρατάμε το γυμναστήριο. Θέλετε η ανυπόφορη ζέστη, η ανεμελιά και η όρεξη για βόλτες; Ξεχάστε, λοιπόν, το… σκασιαρχείο και φροντίστε να πηγαίνετε τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα. Τέλος, πίνετε άφθονα υγρά. Νερό και πράσινο τσάι, αποτελούν super επιλογές. Θα βελτιώσουν την εικόνα του σώματός σας και θα σας απαλλάξουν από την κυτταρίτιδα- Αντηλιακά τα μαγικά: Αν θέλετε να καλύψετε τυχόν ατέλειες επιλέξτε αντηλιακό σε μορφή λαδιού. Φυσικά μην ξεχάσετε να επιλέξετε κάποιο με υψηλό δείκτη προστασίας. Το λαδάκι θα ενυδατώσει την επιδερμίδα σας και θα γυαλίζει στον ήλιο. Αυτό τι σημαίνει; Η κυτταρίτιδα δε θα κάνει… μπαμ.

Καλό καλοκαίρι σε όλους!