ΜΙΖΩΝΕΛΛΗΝΙΚΟΛΕΞΙΚΟ (Με παραδείγματα)


Μιζοσκόταδο(το):ΠροσπάθειασυσκότισηςκαισυγκάλυψηςτηςαλήθειαςστηνυπόθεσητηςSiemens. (Ηδικαιοσύνηψάχνειτουςενόχουςστομιζοσκόταδο)

Μιζοκακόμοιρος(ο): πολιτικόςγιατονοποίονυπάρχουνενδείξειςότιεμπλέκεταιστοσκάνδαλομετιςμίζες, αλλά παριστάνειτονκακόμοιρο προκειμένουνα πείσεισχετικάμετηναθωότητάτου. (Διάβασεςτιςδηλώσεις πουέκανεοΤσουκάτοςβγαίνονταςαπότονανακριτή; Τονεγκατέλειψετοκόμματουλέειομιζοκακόμοιρος).

Μιζοτιμής(επίρρημα):Ελάττωσητηςτιμήςτηςμίζαςκατάτοήμισυ, σε περιόδουςόπουυπάρχειμεγάλοςαριθμός πολιτικών πρόθυμωνναεμπλακούν. (Εκεί πουταείχαμεβρεικαιήμαστανέτοιμοινασυμφωνήσουμε, μπλέχτηκεκαιοΚυριάκοςκαιμαςέκανεχαλάστρα. Ησυμφωνίαέκλεισεμιζοτιμής).

Μιζεκλίκι(το):πρόγευση/μικρή προκαταβολήμίζας. (Οεξοπλισμόςτου πολιτικούγραφείουτουμεκαινούργιοτηλεφωνικόκέντροήταντομιζεκλίκιτηςυπόθεσης. Ταχοντράλεφτάδόθηκαναργότερα).

Μιζονέτα(η): πολυτελήςκατοικία πουαποκτήθηκεωςαντάλλαγμα πολιτικήςεκδούλευσης. (ΕίδεςτηνμιζονέτατουΆκηστοΠανόραμα; ΈχειέναWC λιγότεροαπότηνβίλατουΜητσοτάκη)

Μιζοτάκης(ο):Ολήπτηςμίζαςμέσω»αγοράς» τηλεφωνικούκέντρου(Εγώδεν πήραμίζες. Μόνοένατηλεφωνικόκέντροαγόρασααξίαςκάποιωνχιλιάδωνευρώ)

Μιζανπλί(το):προϊόνσυναλλαγής πουαποδίδεταιειςείδος, συνήθωςμεμορφήκοσμημάτωνήάλλωντιμαλφών, σεσυζύγους, ερωμένεςήκόρες πολιτικών. (Βλέπειςτηνκοτρώνα πουφοράειστοχέριτοτσουλί; ΜιζανπλίτουυπουργούαπότηνυπόθεσητουOTE είναι.)

Μιζολιθικήεποχή:Χρονικάσυμπίπτειμε περιόδουςόπουεξαγγέλλονταιμεγάλαέργα, μεγάλεςδιοργανώσεις, μεγάλεςαγορέςτουαιώνακλπ. και πέφτουνοιμεγάλεςμίζες. (Γαμώτηνατυχίαμου. Τώραβρήκαμεναείμαστεέξωαπότα πράγματα; Τώρα πουείναιημιζολιθικήεποχήκαιτρώειημίζασίδερο; )

Μιζολαβητής(ο):παρένθετο πρόσωπο πουμεσολαβείστοδαιδαλώδεςσύστημαδιακίνησηςτηςμίζας, μέσααπόεμβάσματα, off-shore εταιρείεςκλπ, προκειμένουνα χαθούνταίχνητουμαύρου πολιτικούχρήματος. (Ισχυρίζεταιότιτονέμπλεξανχωρίςνατοθέλει. Θατηνγλυτώσειφτηνάόμως. Έναςαπλόςμιζολαβητήςήταν.)

Μιζάνοιχτος(ο):πολιτικός πουεντέχνωςαφήνειναδιαρρεύσεισεεπιχειρηματικούςκύκλουςότιείναιανοιχτόςσε προτάσειςσυναλλαγής. (Εκλογέςέρχονται. Ταέξοδα πολλά. Δηλώνωμιζάνοιχτοςσευποψήφιους. χορηγούς.)

Απομιζώ:σύγχρονηγραφήτουρήματοςαπομυζώ. Τορήμα»απομυζώ» πουσημαίνει»αναρροφώ, βυζαίνω, αποσπώσυνεχώςχρήματα» μετατρέπεταισε»απομιζώ» ότανοενεργώνείναι πολιτικό πρόσωπο. (Απομίζησετους πάντεςεπίυπουργίαςτου. Ναφανταστείςότιτοναποκαλούσανομίστερ2%. Τόσηήτανη προμήθειάτου)

Μιζάκιανέσωστα:μεγάλαέργα πουδεντελείωσαν ποτέγιαευνόητουςλόγους. (Κιαυτότοέργομιζόκαιανέσωστοέμεινε. Πότεεπιτέλουςθαολοκληρωθεί?)

Μιζότο:παραδοσιακό πιάτοτουΕργολαβιστάν(ΚυρίαΥπουργούσεεστιατόριο: Θέλωνα παραγγείλωέναριζότογιαμένακαιέναμιζότογιατονσύζυγόμου, τονκ. Υπουργό)

Μιζόλα:μίζα+ όλα= μεγάλημίζα. Συνώνυμο: παρταόλα. (Θα πάρωμιαμπριζόλακαιμιαμιζόλα).

Ομ(ιζ)όλογα:Σεμνάκαιταπεινάμικρογεύματα(Θα πάμεσταGoody’s ήθαφάμεομιζόλογα;)

Κο-μίζω:φέρω προσφοράμίζας. Λατινιστί: Veni Vidi Mizzi

Παροιμί(ζ)εςκαι παροιμι(ζ)ώδειςεκφράσεις

* Θαφάειημίζασίδερο.
* Κάποιολάκκοέχειημίζα.
* Δενσηκώνειμίζαστοσπαθίτου.
* Πέσεμίζανασεφάω.
* Όποιοςέχειτηνμίζα, μιζιάζεται.
* Αγάλιαγάλιγίνεταιηαγοράμεμίζα.
* Ανεμομιζώματα, ανεμοσκορπίσματα.
* Πολιτικόςανμιζωθεί, τηνμυρωδιάτηνέχει.
* Βγάζεικιαπότημίζαξίγκι.
* Εκεί πουμαςχρωστούσανε, τουςδώσαμεκαιμίζα.
* (ακ)Άκιε. οβραστήραςαυγώνναείναιSiemens!
* Στηναναβροχιά, καλόςείναικαιοβραστήρας.
* ΦοβούτουςΓερμανούςκαιμίζαφέροντες
* Τοέξυπνο πουλίαπότημίζαφτιάχνεται.
* Θέλων’ αγιάσω, μαηSiemens δενμ’ αφήνει.
* Άμαδεν πάειημίζαστονυπουργό, πάειουπουργόςστημίζα.
* Αυτόςθέλεικαιτηνμίζαολόκληρηκαιτοκόμμαχορτάτο.
* Άμαδώσειςμίζαδιάβαινε.
* Απόμίζα πουδεντρως, τισενοιάζεικιανδοθεί.
* ΣανθέλειηSiemens καιουπουργός, τύφλανά’χειολαός

Γ.Π.

Η ΠΟΙΟ ΚΑΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ


ΘΕΛΕΤΕ να αδυνατίσετε; Τρώτε ότι θέλετε, αλλά, προς Θεού, ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σκύλος ΑΝΕΚΔΟΤΟ


ΠΩΛΕΙΤΑΙ σκύλος. Τρώει τα πάντα, ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά.

ΠΩΣ ΤΟ ΈΜΑΘΕ; ΑΝΕΚΔΟΤΟ


 

 

Ο Γιωρίκας είναι ένας εμπορος επίπλων και έφτασε στην Γαλλια για επαγγελματικό ταξίδι. 
Εκεί στο ξενοδοχείο που διέμενε γνώρισε μια πολύ όμορφη Γαλλίδα.Όμως το πρόβλημα ήταν ότι αυτός μιλούσε μόνο αγγλικά και η άλλη μόνο γαλλικά ετσι ήταν αδύνατο να συννενοηθούν με τα λόγια. 

Έτσι αυτος έβγαλε ένα μπλοκάκι και ένα στυλό και ζωγράφισε ένα ταξί. 
Αυτή του χαμογέλασε και πήραν ένα ταξι και πηγαν μια βόλτα σε ένα πάρκο. 
Αργότερα ζωγράφισε ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο και ένα ερωτηματικό από δίπλα, αυτή συμφωνησε και έτσι πηγαν και για δειπνο. 
Μετα το δείπνο, ζωγράφισε δυο χορευτές και αυτή ενθουσιάστηκε. 
Όλο το βράδυ γυρνούσαν στα κλαμπ και όταν ξημερώματα πια γυρίσαν στο ξενοδοχείο, η Γαλλίδα του ζήτησε το μπλοκάκι. Αυτός της το έδωσε και αυτή ζωγράφισε ένα μεγάλο κρεβάτι και ένα ερωτηματικό και του το έδειξε χαμογελώντας με νόημα… 

Από τότε πέρασαν δυο μήνες και ο Γιωρίκας ακόμη αναρωτιέται πως έμαθε η Γαλλίδα ότι ήταν έμπορος επίπλων!!

 
Ο γελαδερος

Άγρια σύγκρουση Σαμαρά με τρόϊκα…


Ακόμη και τα ποιο σοβαρά θέματα έχουν και την αστεία πλευρά τους. Ελπίζω να μην τους στεναχώρησες!

Olympia.gr

20140314-134803.jpg

Theodore

Δείτε την αρχική δημοσίευση

Ανέκδοτο για καληνύχτα!


Ένας τύπος οδηγούσε τη μηχανή του βράδυ και το ευχαριστιόταν τρέχοντας
πάνω από το όριο ταχύτητας. Ξαφνικά βλέπει τα φώτα του περιπολικού να
ανάβουν πίσω του αλλάσκέφτεται ότι μπορεί να του ξεφύγει.

Ανεβάζει ταχύτητα, 150 ο αστυνομικός πίσω του, 160, 180, 200 τίποτα δεν
μπορεί να του ξεφύγει και σταματάει στην άκρη.

Αστυνομικός: «Είχα μια δύσκολη μέρα και τώρα εσύ που δεν σταμάταγες. Θα
μπορούσα να σε πάω μέσα αλλά μια και είμαι κουρασμένος θα σε αφήσω αν
βρεις μια δικαιολογία που δεν την έχω ξανακούσει»

Μοτοσικλετιστής: «Ξέρετε προχθές η γυναίκα μου το έσκασε με έναν αστυνομικό».

Αστυνομικός: «Λοιπόν;»

Μοτοσικλετιστής: «Νόμιζα ότι ήσασταν ο ίδιος και με κυνηγούσε να την επιστρέψει».

Αστυνομικός: «Καληνύχτα σας

Το καλύτερο ανέκδοτο το φύλαγα για καληνύχτα! Αφιερωμένες στα έξυπνα παιδιά!και τις άπιστες μανάδες…


Mια γυναίκα κατά τη διάρκεια που ο άντρας της λείπει στη δουλεια φέρνει  τον
εραστή της σπίτι.

Ο εννιάχρονος γιος της γυρνάει σπίτι πιο νωρίς τους βλέπει και κρύβεται στη ντουλάπα για να παρακολουθεί!!

Εντελώς ξαφνικά όμως γυρνάει σπίτι κ ο πατέρας του παιδιού. Τότε η  γυναίκα κρύβει γρήγορα τον εραστή της στη ντουλάπα μην ξέροντας ότι είναι ήδη   εκεί  το παιδί της!!!

Tο μικρο αγόρι λέει: ‘Σκοτεινά εδώ.’
Ο άντρας λέει: ‘Ναι είναι.’
Αγόρι: ‘Εχω μια μπάλα του μπέιζμπολ!’
Αντρας: ‘Μπράβο’
Αγόρι: ‘Θες να την αγοράσεις ?’
Αντρας: ‘Οχι ευχαριστώ
Αγορι: ‘Εντάξει! Αλλά ο μπαμπάς μου είναι εκεί έξω!!’
Αντρας: ‘OK, λεγε πόσα??’
Αγόρι: ‘250$’

Σε λίγες βδομάδες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και έτσι το αγόρι και ο  εραστή βρίσκονται ξανά στην ντουλάπα!

Αγόρι: ‘Σκοτεινά εδώ.’
Αντρας: ‘Ναι είναι.’
Αγόρι: ‘Εχω ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ!!’
Ο άντρας θυμάται την προηγούμενη φορά οπότε ρωτάει το αγόρι, ‘ Λεγε  πόσα?’
Αγόρι: ‘750$’
Αντρας: ‘Το παίρνω’

Μερικές μέρες αργότερα, ο πατέρας λέει στο μικρο του γιο, ‘Πάρε το ρόπαλο
σου κ τη μπάλα του μπέιζμπολ κ πάμε στο πάρκο να παίξουμε σαν πατέρας με  γιο! ‘

Ετσι το αγόρι λέει ‘Δεν μπορώ τα πούλησα κ τα δυο’
‘Πόσο?’, τον ρωτά ανυποψίαστος ο πατέρας του.
Αγόρι: ‘1000$’

 ‘Ειναι απαίσιο που συμπεριφέρεσαι κατ αυτόν τον τρόπο στους φίλους σου,
ντρέπομαι που είμαι πατέρας σου, πάμε γρήγορα στην εκκλησία να
εξομολογηθείς, λέει ο πατέρας κ τον τραβάει προς την εκκλησία.

Φθάνοντας, ο πατέρας του μικρού παιδιού τον βάζει να καθήσει κ κλείνει πίσω  του την πόρτα του εξομολογητηρίου.

Tο αγόρι λέει: «Σκοτεινά εδώ»
Και ο παπάς απαντά: «Μην ξαναρχίζεις, πόσα θες?!!!»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΗΜΕΝΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ (ΚΥΠΡΙΟΥ)


ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΗΜΕΝΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ (ΚΥΠΡΙΟΥ)
ΓΙΑ ΤΕΣ ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προς γεναίκαν!
Τον χρόνον που επέρασεν, επάσκησα να κάμω μιτά σου την δουλειάν 365 φορές. Εκατάφερα 18! Δηλαδή πάνω-κάτω μιάν κάθε είκοσι μέρες!
Τες 347 εν τα εκατάφερα επειδή:
. 45 φορές ήσουν ποσταμένη (παντές τζι είπα σου να τσαππίσεις)
. 39 φορές δεν είσιες διάθεση
. 37 φορές ήσουν «πιασμένη»
. 35 φορές είσιες στενοχώρια
. 24 φορές επόνες την τζιεφαλήν σου
. 23 φορές επύρωνες (εβάλαμεν σου τζιαι έαρκοντίσιον!)
. 19 φορές είπες ότι ενύσταζες
. 18 φορές έπρεπεν να σηκωστείς πρωϊν
. 10 φορές τα σεντόνια ήταν καθαρά τζι έν έθελες να ξιμαρίσουν
. 9 φορές εφοάσουν ότι εν να μας ακούσει η μάνα σου(ζιεί τρία φλάτ που κάτω μας)
. 8 φορές εφοάσουν αμπα τζι ακούση μας ο γείτονας
. 5 φορές εφοάσουν αμπα τζιαι ξυπνήσουμεν το μωρό
. 5 φορές ήσουν αναστατωμένη γιατί ο Γιάγκος απάτησεν την Βίρνα!
. 5 φορές έκαμες πως εν άκουσες
. 5 φορές εν έθελες να χαλάσεις το μαλλί σου που ήτουν του κομμωτηρίου
. 5 φορές έκρουσες που τον ήλιον τζι επόνες την ράσσιην σου
. 4 φορές εδκιάβαζες ”Αρλεκιν” τζι έβαλες τα κλάματα
. 16 φορές είπες μου ”Μα σήμερα;”
. 14 φορές είπες μου ”Μα τωρά;”
. 12 φορές είπες μου ”Μα πάλαι;”
Τες 18 φορές που εδέχτηκες, η δουλειά εν ήτουν ”σόϊν”, γιατί:
. 1 φοράν εφοήθηκα πως εχτύπησα σε γιατί άκουσά σε τζιαι εκούγκας
. 2 φορές εδιάκοψες για να λιμάρεις το νύσιην του ποδκιού σου που εκοράκαν πάς το σεντόνιν.
. 3 φορές εσκέφτηκα να σε ξυπνήσω να σου πώ.. ετέλειωσα!!
. 3 φορές είδες ραϊσματα πάνω στο ταβάνιν τζι αθυμήθηκες πως θέλει βάψιμον
. 4 φορές εκόλλησες πας την καρκόλαν τζι εν ετάρασσες
. 5 φορές είπες μου ”Χάτε τέλειωνε” τζιε είσες παράπονον που μετά εν είχα όρεξην να συνεχίσω.
Τωρά ρωτώ σε..
ΕΝΝΑ ΦΤΑΙΩ ΕΓΙΩ ΑΝ ΠΑΩ ΜΕ ΡΟΥΜΑΝΕΣ;;;;
Τα καλύτερα συνθήματα σε τοίχους …

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ!


Ανέκδοτο

Ο σκύλος …

Περπατάει ένας τύπος στο δρόμο και έξω από ένα σπίτι βλέπει μια ταμπέλα που
λέει:

«Πωλείται σκύλος που ξέρει να μιλάει»

Από περιέργεια μπαίνει στην αυλή, χτυπάει στην πόρτα και ζητάει πληροφορίες.
Ο ιδιοκτήτης του λέει ότι είναι πίσω απο το σπίτι ο σκύλος και αν θέλει να
πάει να τον δεi.

Πάει πίσω ο τύπος και βλέπει έναν μαύρο κοπρίτη να κάθεται σε μια γωνιά
αραχτός. Δεν του γέμιζε το μάτι, αλλά τον πλησιάζει
με δυσπιστία και, τι να κάνει, του λέει:

«Εσύ είσαι ο σκύλος που ξέρει να μιλάει;».

Ο σκύλος τον ξαφνιάζει απαντώντας του, «Ναι, εγώ είμαι.»

Ο τύπος σαστίζει και του λέει: «Καλά, πώς γίνεται αυτό, πες μου λίγα
πράγματα για σένα».

Κι ο σκύλος αρχίζει,

«Κοίτα, από μικρός που γεννήθηκα είχα αυτό το χάρισμα. Οι πρώτοι μου
ιδιοκτήτες, έκαναν το μεγάλο σφάλμα να το διαδώσουν και αμέσως με μαζέψανε
για πειράματα. Πριν περάσει λίγος καιρός, με απήγαγε η κεντρική υπηρεσία
πληροφοριών και με έβαλε να δουλεύω σαν κατάσκοπος. Όπως καταλαβαίνεις,
κανείς δεν υποπτεύεται ότι ένας σκύλος μπορεί να κρυφακούει, και με στείλανε
σε κάποιες αποστολές στη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα η ανατροπή ενός
απολυταρχικού καθεστώτος να οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε δικές μου
ενέργειες. Μετά από ένα διάστημα άρχισε να με κουράζει αυτή η ιστορία, και
κυρίως τα συχνά ταξίδια στο εξωτερικό, και διαπραγματεύτηκα μια συμφωνία με
την υπηρεσία. Από τότε καθόμουν στα αεροδρόμια και παρακολουθούσα συνομιλίες
και ανταλλαγές λαθρεμπόρων. Οι συλλήψεις που ακολούθησαν συζητήθηκαν σε όλες
τις εφημερίδες. Ε, να μην χασομεράω, από τότε παντρεύτηκα δυο φορές, έκανα
ένα κάρο σκυλάκια, και τώρα είμαι πλέον στην σύνταξη και κάθομαι εδώ με το
καινούργιο αφεντικό αραχτός. Αυτά πάνω κάτω …»

Ο τύπος έχει κουφαθεί τελείως. Πάει στο αφεντικό και του λέει:

«Πόσο τον δίνεις;»

Αυτός απαντάει «20 Ευρώ».

Ο τύπος κουφαίνεται:

«Μα καλά, γιατί τόσο λίγο; Ο σκύλος σου είναι απίθανος!»

Και το αφεντικό του απαντάει:

«Ρε μην ψαρώνεις… ψεύτης είναι, δεν έκανε τίποτα από αυτά που σου
είπε!!!»!!

Το ανέκδοτο της ημέρας!!


Eίμαστε στην Αμερική, σε ένα μπαρ, όπου κάθεται ο Κόλιν Πάουελ με τον Μπους και σχεδιάζουν τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ένας τύπος μπαίνει μέσα, τους βλέπει και τα παίζει. Πάει στον μπαρμαν και του λέει:
– Ρε, φίλε, είναι αυτοί που νομίζω;
– Ναι
Οπότε τους πλησιάζει και λέει:
– Χαίρεται. Τιμή μου που σας γνωρίζω. Να σας ρωτήσω τι κάνετε εδώ;
Ο Πάουελ απαντάει:
– Σχεδιάζουμε τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο.
– Α ναι; Και τι θα κάνετε;
– Θα σκοτώσουμε 400 εκατομμύρια μουσουλμάνους και μια ξανθιά με μεγάλο στήθος.
Ο τύπος τα παίζει.
– Μια ξανθιά με μεγάλο στήθος; Μα γιατί;
Κι ο Πάουελ γυρνάει προς τον Μπους και του λέει:
– Είδες τι σου έλεγα; Κανείς δεν νοιάζεται για τα 400 εκατομμύρια μουσουλμάνους!!!

☺☻