Αναλυτικά ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος

Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος, σύμφωνα με το dikaiologitika.gr

1. Η πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος βασίζεται σε τρεις πυλώνες : Α΄) .την εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων. Β.΄)την προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά και Γ΄) την υποστήριξη των δικαιούχων για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
2. Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα είναι το πραγματικό εισόδημα , η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας και ο τόπος διαμονής .
3. Η εισοδηματική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό των 100 ευρώ ανά μήνα για κάθε ωφελούμενη μονάδα- ενήλικα και 50 ευρώ για κάθε ανήλικα εξαρτώμενο μέλος . Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος , λογίζεται ως ενήλικας Παράλληλα οι δικαιούχοι του προγράμματος προωθούνται σε προγράμματα , δράσεις και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και άλλων οργανισμών.
4. Οι δικαιούχοι ( άτομα και οικογένειες ) θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στους Δήμους πιλοτικής εφαρμογής τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη δημοσίευση της παρούσας εγκυκλίου . Για τους υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται νόμιμη διαμονή επί πενταετία . Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προβαίνουν στις ενέργειες που είναι απαραίτητες προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων του αιτούντα και τις συνθήκες διαβίωσής του .
5. Η αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το άτομο /οικογένεια στη διεύθυνση http://www.energo-eke.gr από 15 Νοεμβρίου 2014. Όλοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει δήλωση Ε1 καθώς και Ε2 εφόσον έχουν υποχρέωση.
6. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους μηνιαία και το δικαίωμα αρχίζει από την πρώτη του μήνα υποβολής της αίτησης. Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 20 ευρώ ανά μήνα .
7. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επεξεργάζεται και διασταυρώνει τα στοιχεία και εκδίδει πίνακα προσωρινά δικαιούχων και απορριφθέντων ανά Δήμο . Ο πίνακας επιβεβαιώνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου
8. Κάθε Δήμος στον οποίο θα εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα έχει την ευθύνη για τη συνεργασία με τους κοινωνικούς , επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς του Δήμου , και ορίζει το πρόσωπο –αναφοράς και το προσωπικό που θα εργαστεί για την εφαρμογή του προγράμματος και την ενημέρωση των πολιτών .
9. Ειδικότερα η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Επιβεβαιώνει τον Πίνακα προσωρινά δικαιούχων της ΗΔΙΚΑ Α. Ε. ως τα υποβληθέντα στοιχεία και συνθήκες διαβίωσης , παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης στους αιτούντες και παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο .
10. Για την εξυπηρέτηση των πολιτών το Υπουργείο Εργασίας λειτουργεί την τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης 15105

news247 Νοέμβριος 29 2014 20:12
dikaiologitika.gr

Συντάκτης: valiαmixael

Είμαι η Βάλια Μιχαήλ Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση, την δημοσιογραφία και την συγγραφή βιβλίων. Έχω γράψει πάρα πολλά άρθρα για τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και τον πολιτισμό, την υγεία, την παιδεία, την οικολογία κ.λ.π., σε εφημερίδες που έχω συνεργαστεί. Τα τελευταία χρόνια εκφράζομαι μέσα από την ηλεκτρονική μου ιστοσελίδα neaonline (http://neaonlinedotcom1.wordpress) μία σελίδα επίκαιρης και ενδιαφέρουσας ύλης. Στην νέα μου ιστοσελίδα https://valimixael.wordpress.com BOOK THERAPY αναρτώ θέματα για βιβλιόφιλους όπως νέες εκδόσεις, εκδηλώσεις για βιβλία, συμβουλές για νέους συγγραφείς, αλλά και τα νέα μου βιβλία. Εάν έχετε facebook ή twitter ή google θα δείτε τις αναρτήσεις μου εύκολα στις σελίδες αυτές αφού πρώτα συνδεθείτε. Μπορείτε να μου στείλετε email στο valiamixael@gmail.com.