Επιβολή έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων – Πώς θα βρω την τιμή ζώνης του ακινήτου μου;

Δημοσιεύτηκε, στις 9-5-2013, στο ΦΕΚ Α 107/9-5-2013 ο νόμος 4152/2013 στον οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.). Το έκτακτο αυτό τέλος, που τυπικά αντικατέστησε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., επιβάλλεται, για το έτος 2013, στις ηλεκτροδοτούμενες, οποτεδήποτε κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, δομημένες επιφάνειες ακινήτων.

Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α. λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και με βάση τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62).

To E.E.T.A. υπολογίζεται ως το γινόμενο του συντελεστή προσδιορισμού του πίνακα α’ επί τον συντελεστή προσαύξησης του πίνακα β’ επί τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

Πίνακας α’ – συντελεστής προσδιορισμού ΕΕΤΑ

Συντελεστής προσδιορισμού ΕΕΤΑ (ευρώ/τ.μ.)

Τιμή ζώνης

0,5

Πολύτεκνοι και ανάπηροι των περιπτώσεων 10 και 11 για ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν σε περιοχές με τιμή ζώνης από 0 – 3.000 ευρώ

3

μέχρι 500 ευρώ

4

501 – 1.000 ευρώ

5

1.001 – 1.500 ευρώ

6

1.501 – 2.000 ευρώ

8

2.001 – 2.500 ευρώ

10

2.501 – 3.000 ευρώ

12

3.001 – 4.000 ευρώ

14

4.001 – 5.000 ευρώ

16

άνω των 5.001 ευρώ

Πίνακας β’ – συντελεστής προσαύξησης

Συντελεστής προσαύξησης

Παλαιότητα

1

μέχρι και 26 έτη

1,05

25 μέχρι και 20 έτη

1,1

19 μέχρι και 15

1,15

14 μέχρι και 10

1,2

9 μέχρι και 5

1,25

4 έως 0

1

Ανεξάρτητα από την παλαιότητα, προκειμένου για ακίνητα ιδιοκτησίας πολυτέκνων και αναπήρων των περιπτώσεων 10 και 11, που τα ιδιοχρησιμοποιούν και βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 0 – 3.000 ευρώ

1

Αν στη βάση πληροφοριών του ΔΕΔΔΗΕ δεν αναγράφεται ημερομηνία κατασκευής ή παλαιότητα

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την περ. 6 της υποπαραγράφου Α7 της παραγράφου Α του Ν. 4152/2013, το ποσό που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ορίζεται ως το οφειλόμενο ποσό του Ε.Ε.Τ.Α..

Έτσι, για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης ακινήτου 100 τ.μ. το οποίο βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 501-1000 ευρώ και είναι νεόδμητο θα επιβαρυνθεί βάσει του ακόλουθου υπολογισμού:

Ειδικό τέλος = 100 τ.μ. x 4 €/τ.μ. x 1,25 = 500 €. Το ποσό αυτό θα μειωθεί κατά ποσοστό 15% σύμφωνα με τα ανωτέρω και ως εκ τούτου το οφειλόμενο ποσό θα είναι τελικά 425 €.

Σημειώνεται ότι το Ε.Ε.Τ.Α. εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις στους λογαριασμούς που εκδίδονται από αυτούς από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι το Φεβρουάριο του 2014.

Ένα ζήτημα που συχνά τίθεται από τους πολίτες αφορά το πώς θα εντοπίσουν την τιμή ζώνης του ακινήτου τους. Ο ευκολότερος τρόπος εύρεσης της τιμής ζώνης του ακινήτου σας είναι από κάποιον προηγούμενο λογαριασμό της ΔΕΗ. Στην ανάλυση του λογαριασμού σας, στο χώρο όπου υπολογίζεται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, αναφέρεται η Τιμή Ζώνης του ακινήτου.

Advertisements

Συντάκτης: valiαmixael

Είμαι η Βάλια Μιχαήλ Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση, την δημοσιογραφία και την συγγραφή βιβλίων. Έχω γράψει πάρα πολλά άρθρα για τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και τον πολιτισμό, την υγεία, την παιδεία, την οικολογία κ.λ.π., σε εφημερίδες που έχω συνεργαστεί. Τα τελευταία χρόνια εκφράζομαι μέσα από την ηλεκτρονική μου ιστοσελίδα neaonline (http://neaonlinedotcom1.wordpress) μία σελίδα επίκαιρης και ενδιαφέρουσας ύλης. Στην νέα μου ιστοσελίδα https://valimixael.wordpress.com BOOK THERAPY αναρτώ θέματα για βιβλιόφιλους όπως νέες εκδόσεις, εκδηλώσεις για βιβλία, συμβουλές για νέους συγγραφείς, αλλά και τα νέα μου βιβλία. Εάν έχετε facebook ή twitter ή google θα δείτε τις αναρτήσεις μου εύκολα στις σελίδες αυτές αφού πρώτα συνδεθείτε. Μπορείτε να μου στείλετε email στο valiamixael@gmail.com.

One thought on “Επιβολή έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων – Πώς θα βρω την τιμή ζώνης του ακινήτου μου;”

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.