ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ


Έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι διαδικασίες
αξιολόγησης των στελεχών διοίκησης για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια
επιλογής διευθυντών, ακροάστηκαν τους υποψήφιους διευθυντές, μελέτησαν τα
βιογραφικά τους και τέλος αποτύπωσαν με τη βαθμολογία τους σε κλίμακα από 0-15
την «αξία» του κάθε υποψηφίου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης άλλους
ευχαρίστησαν και άλλους δυσαρέστησαν, άλλοτε δικαίως και άλλοτε αδίκως.

Το επόμενο διάστημα πολλά θα έχουν να
γραφούν και να διαδραματιστούν όσον αφορά τις επιμέρους αξιολογήσεις ως προς
την αντικειμενικότητα και την μεροληπτικότητα των μελών των συμβουλίων για την
κρίση τους σε θέματα αξιοκρατίας, με γνώμονα την  ικανότητα, την αξιοσύνη, τη συνεργατικότητα,
τη γνωστικότητα, τη δημοκρατικότητα και άλλων αξιοκρατικών παραμέτρων που
συνιστούν την αξιολόγηση των προσώπων.

Όμως πέρα από όλα αυτά που έχουν τη δική
τους ιδιαίτερη σημαντική αξία και θα καταγράψουν τις αδυναμίες και τις
στρεβλώσεις του νομοθετικού πλαισίου, οι διαδικασίες αξιολόγησης μέσω της
παραμέτρου που εισήχθη για πρώτη φορά και αφορά την εξέταση των υποψηφίων σε
συγκεκριμένη «μελέτη περίπτωσης» μέσα από μια τράπεζα περιπτώσεων από τη
σχολική ζωή, που ελέγχει τον τρόπο αντίδρασης των υποψηφίων διευθυντών στα
διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια άσκησης των
καθηκόντων  τους και απαιτούν την
ορθολογικότερη αντιμετώπιση και λύση, είχε ένα πολύ σημαντικό θετικό αποτέλεσμα
κατά τη γνώμη μου.

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την ιδιότητα του υποψηφίου για τις θέσεις των
διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων, αναγκάστηκαν να μελετήσουν βιβλία και άρθρα
που αφορούν τη διοίκηση των σχολείων, την Ελληνική και Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική
νομοθεσία, τα παιδαγωγικά, την παιδική και εφηβική ψυχολογία, νόμους και
αποφάσεις από την ευρύτερη Ελληνική νομοθεσία (αστικό δίκαιο,
δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, το σύνταγμα κ.α).

Είναι η πρώτη φορά που ένα σύστημα
αξιολόγησης διευθυντών σχολικών μονάδων εμπεριέχει έμμεσα εκπαιδευτική –
διοικητική αυτοεπιμόρφωση των στελεχών της διοίκησης των σχολικών μονάδων και
είναι πράγματι από τα θετικά της όλης διαδικασίας που κράτησε περίπου ένα μήνα.

«Ουδέν κακό αμιγές καλού» λοιπόν και σε
αυτή τη περίπτωση καθόσον χιλιάδες εκπαιδευτικοί υποψήφιοι διευθυντές και τα
μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων επιλογής μαζί με τις οικογένειές τους, θυσίασαν
μεγάλο μέρος των θερινών διακοπών για να αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι με
επιτυχία την 20λεπτη εξέτασή τους ενώπιον των συμβουλίων επιλογής, βρέθηκαν όμως
έτσι επιμορφωμένοι με δική τους πρωτοβουλία, έτοιμοι για να ασκήσουν τα
αυξημένα καθήκοντα του διευθυντή σχολικής μονάδας, με περισσότερη αυτοεκτίμηση
και με περισσότερες γνώσεις για να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο εκπαιδευτικό
περιβάλλον που διαμορφώνεται ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς αλλά και
όλων  των επόμενων όπως φαίνεται.

του Κερασιώτη Σεραφείμ
Εκπαιδευτικού - Μαθηματικού

Αθήνα 7-8-2011